สำหรับผู้สมัครที่อายุระหว่าง 13-23 ปี สามารถเลือกสมัครได้ 2 แพคเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบแพคเกจ

M Pass Student Standard

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

M Pass Student Premium

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

สำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

รูปแบบแพคเกจ

M Pass Regular Standard

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

M Pass Regular Premium

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี