สำหรับผู้สมัครที่อายุระหว่าง 13-23 ปี สามารถเลือกสมัครได้ 2 แพคเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผู้สมัครที่อายุระหว่าง 13-23 ปี สามารถเลือกสมัครได้ 2 แพคเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบแพคเกจ

1.M Pass Student Standard

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

2. M Pass Student Premium

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้ 2 แพคเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบแพคเกจ

1. M Pass Regular Standard

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

2. M Pass Regular Premium

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี