สำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

รูปแบบแพคเกจ

M Pass Regular Standard

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี

M Pass Regular Premium

รูปแบบการชำระค่าบริการ

แบบรายเดือน

แบบรายปี