• 0 นาที
  • ชีวิต
  • 19 June 2014
  • นักแสดง: อาภา ภาวิไล พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา สรวิชญ์ สุบุญ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

อยากอยู่อย่างใหญ่

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

เรื่องราวชีวิตคนสู้ ผู้เปลี่ยนชะตากรรม เป็นความสำเร็จของใหญ่ อนันตโชติ ชัยปรีชา ในคติว่า อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน

วุฒิชัย เจตน์ตระกูลวิทย์
อาภา ภาวิไล
พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา
สรวิชญ์ สุบุญ
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

VIDEO