17 March 2016

THE BIG DAY

ตลก
  • 0 นาที
ดูรอบฉายทั้งหมด

ผู้กำกับ

Arian Harandi

เรื่องย่อ

เด็ก 4 คน 4 ประเทศ (อินเดีย, คิวบา, อูกันดา และมองโกเลีย) ทั่วทุกมุมโลกต่างมีความฝันเป็นของตนเองที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพื่อให้ชีวิตตนเองดีขึ้นและประสบความสำเร็จสูงสุด ท่ามกลางปัญหาสังคมและการเมืองแต่ละประเทศที่รายล้อมพวกเขาอยู่ แล้วความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงหรือไม่

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

  สาขาที่เลือก

  สาขาที่อยู่ใกล้เคียง

  Favourite

VIDEO