• 115 นาที
  • ชีวิต
  • 31 January 2019
  • นักแสดง: หรั่งบูเซอร์, เด็กหญิงธนัญญา สุขพัฒนา ,โก๋ชู อิมโพไวซ์, อเล็กซ์ ธนเดช, อภิวัฒน์ กาญจนภิวัฒน์ ,การุณ บุญสงค์, จริยา ตรีสันติสุขกุล, ลาภมณี รักแจ้ง , เด็กหญิงอนล จินดามงคล , เด็กหญิงภวิธิดา พันธ์รัม

ปาเจรา วิญญาณ ความรัก ความหวัง

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรื่อง “ปาเจรา” วิญญาณ ความรัก ความหวัง เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า บอกถึงความเสียสละของคุณครู ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรือจ้าง หรือที่ทุกคนมักชอบพูดอยู่เสมือว่า เป็นพ่อและแม่คนที่สองของเรา

ที่คอยสอนสั่งให้กับลูกศิษย์ทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นคนดีของสังคมเมื่อเติบโตขึ้น แม้บางครั้งอาจจะไปขัดกับผลประโยชน์ต่อผู้มีอิทธิพลในถิ่นนั้นๆก็ตาม แต่ด้วยความรัก และจิตวิญญาณของคุณครู ที่มีความคิดว่าสักวันความหวังที่คอยประคับประคองให้ลูกศิษย์ จะได้มีหน้าที่การงานที่ดีในวันข้างหน้า

เกรียงศักดิ์ อภิรมย์ภู่ , กรวิชญ์ ชุ่มนิกาย
หรั่งบูเซอร์, เด็กหญิงธนัญญา สุขพัฒนา ,โก๋ชู อิมโพไวซ์, อเล็กซ์ ธนเดช, อภิวัฒน์ กาญจนภิวัฒน์ ,การุณ บุญสงค์, จริยา ตรีสันติสุขกุล, ลาภมณี รักแจ้ง , เด็กหญิงอนล จินดามงคล , เด็กหญิงภวิธิดา พันธ์รัม

VIDEO