เลือก รอบภาพยนตร์

พารากอน ซีนีเพล็กซ์ | Paragon Cineplex

Theatre1

Invasion

Theatre2

Fallen Angels
Run

Theatre3

KIDS Cinema

Theatre 3

Doraemon The Movie 2020
The Croods A New Age

Theatre4

Doraemon The Movie 2020
The Croods A New Age

Theatre5

E-Riam-Sing

Theatre6

Doraemon The Movie 2020

Theatre7

Come Away

Theatre8

The Witches

Theatre9

Malevolent
Freaky

Theatre10

Rak-Nu-Mai
Khon-Song-Phee

4DX

Mobile Suit Gundam OO
Mobile Suit Gundam Char Counter Attack

Theatre12

Ela-Auey

Theatre13

Ela-Auey

Theatre14

E-Riam-Sing