เลือก รอบภาพยนตร์

พารากอน ซีนีเพล็กซ์ | Paragon Cineplex

Theatre1

Joker
Official Secrets

Theatre2

Maleficent Mistress of Evil

Theatre3

KIDS Cinema

Theatre 3

Maleficent Mistress of Evil
Doraemon The Movie 2019

Theatre4

Doraemon The Movie 2019
Ride Your Wave
As It Was

Theatre5

Maleficent Mistress of Evil

Theatre6

Joker

Theatre7

Maleficent Mistress of Evil

Theatre8

Maleficent Mistress of Evil

Theatre9

Khun-Phaen-Fha-Feun

Theatre10

4DX

Maleficent Mistress of Evil

Theatre12

Khun-Phaen-Fha-Feun

Theatre13

Maleficent Mistress of Evil

Theatre14

Joker