เลือก รอบภาพยนตร์

พารากอน ซีนีเพล็กซ์ | Paragon Cineplex

Theatre1

In the Mood for Love

Theatre2

Relic

Theatre3

KIDS Cinema

Theatre 3

Cosmoball

Theatre4

Fate Stay Night Heavens Feel 3
Cosmoball
Mah

Theatre5

The Craft Legacy

Theatre6

Impetigore

Theatre7

Cosmoball

Theatre8

Pinocchio

Theatre9

Hey-Look-Pae-Nee-Look-Por
Honest Thief

Theatre10

Luang-Pee-Ka-E-Pob

4DX

Theatre12

Theatre13

Theatre14