ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน Sweet Hideaway Destination

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จากรีสอร์ตหรูระดับ 6 ดาว ทั่วทุกภาคของไทย Sweet Hideaway Destination

รางวัลที่พักจาก Soneva Kiri , ตราด ประเภทห้อง Ocean Front Pool Villa Suite จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 135,700 บาท สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 1. คุณนพดล คำฟู     สาขารังสิต รางวัลที่พักจาก Sripanwa , ภูเก็ต ประเภทห้อง Luxury Villa จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 111,000 บาท สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 1. คุณปาณิสรา ทองทิพย์ 9511 9010 0005 9140 สาขาพัทยา รางวัลที่พักจาก X2 cross lo villas , เชียงใหม่ ประเภทห้อง Luxury Five Bedroom Pool Villa จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 288,000 บาท สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 23 ธันวาคม 2557 1. คุณณพิชา เฉิดชาย 9511 9010 0021 8729 สาขาอมตะนคร 2. คุณอติกันต์ อดุลธรรมวิทย์ สาขาพระราม 2 3. คุณกรปภา ชัยนนท์นอก 9512 9010 0009 4201 สาขานครสวรรค์ รางวัลที่พักจาก V Villas , ประจวบคีรีขันธ์ ประเภทห้อง 1-Bedroom Pool Villa จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2557 1. คุณวัลลภา หวังวีระวงศ์ 9512 9020 0004 8014 สาขาเมเจอร์ฯ รังสิต 2. คุณอดุลย์ แดนตะเคียน - สาขาเซ็นทรัล บางนา 3. คุณกุลพงศ์ บุนนาค - สาขาพาราไดซ์ พาร์ค รางวัลที่พักจาก So Bangkok , กรุงเทพมหานคร ประเภทห้อง So Comfy room จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 39,200 บาท สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2557 1. คุณทินารมภ์ จันสมพงษ์ 9511 9020 0028 6701 สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า รางวัลที่พักจาก Le Vimarn Cottages Resort & Spa , ระยอง ประเภทห้อง Spa Villa Suite จำนวน 4 รางวัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2557 ประจำวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2556 คุณPatinya Suppana 9512 9020 0019 XXXX ประจำวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 คุณ Poonyanuch Sorrasiri 9511 9020 0014 XXXX ประจำวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556 คุณWorapong Premthamkorn 9511 9010 0027 XXXX ประจำวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2556 คุณ Noppadol Phutplian 9511 9010 0030 XXXX รางวัลที่พักจาก X2 Samui , สุราษฎร์ธานี ประเภทห้อง Deluxe Pool Villa จำนวน 4 รางวัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2557 ประจำวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2556 คุณ Kittikun Boonma 9511 9010 0071 XXXX ประจำวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2556 คุณApakorn Sarutiumporn 9513 9050 0000 XXXX ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 คุณ Nirunporn Lertmahasub 9511 9010 0058 XXXX รางวัลที่พักจาก Le Bayburi Pranburi , เพชรบุรี ประเภทห้อง Luxury Three Bedroom Pool Villa จำนวน 4 รางวัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 31 ตุลาคม 2557 ประจำวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2556 คุณ Prasith Thoommala 9513 9010 0000 XXXX ประจำวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2556 คุณ NUALPUN MEESUJJEE 9513 9050 0000 XXXX ประจำวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556 คุณ Ngamwijit Jareanwongpukdee 9512 9010 0014 XXXX รายละเอียดการรับรางวัล
 1. สมาชิกบัตร M GENERATION ที่ได้รับของรางวัล ต้องโทรมาแจ้งเพื่อขอรับสิทธิ์ โทร. 02 511 5427 ต่อ 254 ตั้งแต่วันที่ 9 -31 มกราคม 2557  เวลา 10.30 – 12.00 และ  13.30 – 17.30 น. เท่านั้น (จันทร์ – ศุกร์)
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 ทาง www.majorcineplex.com
 3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 4. เมื่อยืนยันสิทธิ์ของท่านแล้ว กรุณาติดต่อรับของรางวัลก่อนวันที่ 31 มกราคม 56 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 12.00 และ  14.00 – 17.30 น. เท่านั้น กรุณาโทรนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนเข้ารับรางวัลที่เบอร์โทร. 02 511 5427 ต่อ 254  ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ชั้น M หากไม่มารับของรางวัล ในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (เนื่องจากรางวัลที่พักมีอายุการใช้งาน)
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 6. พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 8. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 10. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
 11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram