ภาพบรรยากาศงานประชาสัมพันธ์ บัตรสมาชิก M Gen Freedom สำหรับสมาชิก Young Fit Club รพ. กรุงเทพฯ

เนื่องจากในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ทางสมาชิก  Young Fit Club รพ. กรุงเทพฯ มีการจัด งาน Young Fit Club ครั้งที่ 8 หัวข้อ โรคซึมเศร้าและภาวะจิตใจในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ (Rehabilitation) ของทางสมาชิก  Young Fit Club รพ. กรุงเทพฯ ช่วงเวลา 06:00 น. – 12:00 น.  โดยทางเมเจอร์ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรสมาชิก M Gen Freedom

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram