สมาชิก M GEN Cash เติมเงินทุก 2,000 บาท รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาท จาก FABLAB

เติมเงินบัตร M GEN Cash ทุก 2,000 บาท รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาท จาก FABLAB

พิเศษ ซื้อที่นั่ง Ultra Screen หรือที่นั่ง Opera chair 1 คู่ ลุ้นรับบัตร Gift Voucher 500 บาท จาก FABLAB โดยใช้รูปแบบ Major thanks แจกวันละ 2 รางวัล

ตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 หรือจนกว่าของจะหมด

เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram