ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เสื้อยืด The Amazing Spider-Man 2 (E-Ticket)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เสื้อยืด The Amazing Spider-Man 2 จากโปรโมชั่น ซื้อตั๋วผ่านช่องทาง E-Ticket

หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสการซื้อตั๋ว

08198887XX    CODE : 2970923/2 08270928XX    CODE : 1903744/2 09567391XX    CODE : 1260276/1 08756680XX    CODE : 375613 08058516XX    CODE : 1398999 08452221XX    CODE : 2583587 08327341XX    CODE : 1905780/1 09457464XX    CODE : 2983839/4 08733575XX    CODE : 00000004 08968228XX    CODE : 2560674/3 08524519XX    CODE : 4109191/4 08604303XX    CODE : 00000027 08944963XX    CODE : 1309282/6 08195166XX    CODE : 5714235/2 08466280XX    CODE : 3024806 08229887XX    CODE : 1094397 08818344XX    CODE : 2438494/1 08015313XX    CODE : 2344543/2 08168099XX    CODE : 223398 08195129XX    CODE : 391567 08942222XX    CODE : 00000100 08159922XX    CODE : 377286 08915552XX    CODE : 00000084 08944469XX    CODE : 2978064/3 08380000XX    CODE : 2992426/4 08988501XX    CODE : 2659226/1 08650566XX    CODE : 00000007 08154949XX    CODE : 23262013 09041366XX    CODE : 413917/3 08601558XX    CODE : 1083369/5 08627545XX    CODE : 35630/3 08689645XX    CODE : 1082143/3 09561362XX    CODE : 389118/1 08096182XX    CODE : 2696985 08966609XX    CODE : 2988674/1 08164482XX    CODE : 2697642/4 08601398XX    CODE : 00000001 08799546XX    CODE : 378766 08732769XX    CODE : 3000053/2 08156527XX    CODE : 2801888 08671399XX    CODE : 2092141/4 09226202XX    CODE : 5917584 08234200XX    CODE : 2850575/1 08675040XX    CODE : 1400483/1 08738847XX    CODE : 527036/3 08512908XX    CODE : 2828121 08734892XX    CODE : 1911713 08187928XX    CODE : 368682/2 08130042XX    CODE : 5739809/3 08702288XX    CODE : 5089008/2 ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยส่งรายละเอียดมาที่ Email : majorcineplex@windowslive.com Subject : ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (เสื้อยืด The Amazing Spider-Man 2) E-Ticket รายละเอียดใน Email 1. ชื่อ-นามสกุล 2. เบอร์โทรศัพท์ (ที่ใช้ในการส่ง SMS และสามารถติดต่อได้) 3. CODE : รหัสการซื้อตั๋ว ยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล รายละเอียดการรับของรางวัลจะแจ้งกลับไปทาง Email ที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ เงื่อนไขการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องมีหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง (ที่ใช้ส่งร่วมกิจกรรม) พร้อมบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากแสดงหลักฐานไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นอย่างอื่นได้
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram