[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] ได้รับ BANDAI Mini Figure Key Chain 50 รางวัล ผ่านกิจกรรมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Pacific Rim Uprising ผ่าน Facebook Marketplace

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับ BANDAI Mini Figure Key Chain 50 รางวัล

ผ่านกิจกรรมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Pacific Rim Uprising

ผ่าน Facebook Marketplace 

 1. prajak_jim@live.com                     0812768XXX
 2. numay_uri@hotmail.com               0851557XXX
 3. ray354789@gmail.com                  0895917XXX
 4. suwanravee@gmail.com               0882461XXX
 5. kasidith@yahoo.com                     0911965XXX
 6. nuchy_2001@hotmail.com            0819944XXX
 7. n_sakchai107@hotmail.com          0817388XXX
 8. suwimol.fon@gmail.com                0866017XXX
 9. ma.yorbo.ho@gmail.com               0988567XXX
 10. jerakowolfhart@gmail.com             0807597XXX
 11. bankkflnn79@gmail.com               0934270XXX
 12. Pisit6075@hotmail.com                 0909737XXX
 13. kakesigum@hotmail.com               0906484XXX
 14. batza555@gmail.com                     0882239XXX
 15. aubaibbeauty@hotmail.com            0863589XXX
 16. owozo@outlook.com                      0962107XXX
 17. sarocha365@hotmail.com             0966461XXX
 18. Muhwannaka@gmail.com             0649803XXX
 19. chanidapha.psed9@gmail.com    0872403XXX
 20. pagboong16@gmail.com               0877855XXX
 21. siabtsiszoo@gmail.com                 0986677XXX
 22. amnbizkit2@gmail.com                  0925706XXX
 23. l3ankty_za@hotmail.com               0633642XXX
 24. urai7744.c@gmail.com                  0925498XXX
 25. life_error@yahoo.com                     0897574XXX
 26. prajak_jim@live.com                       0812768XXX
 27. numay_uri@hotmail.com               0851557XXX
 28. ray354789@gmail.com                  0895917XXX
 29. suwanravee@gmail.com               0882461XXX
 30. kasidith@yahoo.com                      0911965XXX
 31. nuchy_2001@hotmail.com            0819944XXX
 32. n_sakchai107@hotmail.com        0817388XXX
 33. suwimol.fon@gmail.com                0866017XXX
 34. ma.yorbo.ho@gmail.com               0988567XXX
 35. jerakowolfhart@gmail.com             0807597XXX
 36. bankkflnn79@gmail.com               0934270XXX
 37. Pisit6075@hotmail.com                 0909737XXX
 38. kakesigum@hotmail.com               0906484XXX
 39. batza555@gmail.com                     0882239XXX
 40. aubaibbeauty@hotmail.com            0863589XXX
 41. owozo@outlook.com                      0962107XXX
 42. sarocha365@hotmail.com             0966461XXX
 43. Muhwannaka@gmail.com             0649803XXX
 44. chanidapha.psed9@gmail.com    0872403XXX
 45. pagboong16@gmail.com               0877855XXX
 46. siabtsiszoo@gmail.com                 0986677XXX
 47. amnbizkit2@gmail.com                  0925706XXX
 48. l3ankty_za@hotmail.com               0633642XXX
 49. urai7744.c@gmail.com                   0925498XXX
 50. life_error@yahoo.com                     0897574XXX

ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน E-mail : online@majorcineplex.com  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

1.ลูกค้าทำการส่งเอกสารผ่านทาง Email ดังนี้
           - สำเนาบัตรประชาชน
           - หลักฐานการสั่งซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Facebook
           - ลูกค้าต้องใช้ Email เดียวกับที่ทำรายการสั่งซื้อแจ้งเรื่อง         

- กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ สาขาที่ต้องการรับของรางวัล

2.เมื่อได้รับหลักฐานและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ทางสาขาภายใน 14 วันทำการ 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram