รอบฉาย

แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค

Theatre 1

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 3

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 4

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Theatre 5

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

Theatre 6

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 7

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 8

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 9

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Theatre 10

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

เมกา ซีนีเพล็กซ์

KTB1 1

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre2 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre3 3

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Ultra Screen 4

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre5 5

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre6 6

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre7 7

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Boyhood
165 min
ความยาวหนัง 165 นาที

บอยฮูด

 • EN/TH

Theatre8 8

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre9 9

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre10 10

Plus One
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

ดับเบิ้ลสยอง คนโคลนคน

 • EN/TH

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Theatre11 11

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre12 12

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Theatre13 13

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre14 14

Phlae-Kao
130 min
ความยาวหนัง 130 นาที

แผลเก่า

 • TH/EN

Guardians Galaxy
121 min
ความยาวหนัง 121 นาที

รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

 • EN/TH

Fak-Wai-Nai-Guy-Ther
115 min
ความยาวหนัง 115 นาที

ฝากไว้ในกายเธอ

 • TH/EN

Theatre15 15

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นครศรีธรรมราช  

Theatre1 1

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Theatre2 2

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre3 3

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre4 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

อีจีวี โลตัส แม่สอด

Theatre1 1

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre2 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre3 3

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre4 4

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ร้อยเอ็ด

1 1

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

2 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

3 3

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

4 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

5 5

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส นครสวรรค์

Theater1 1

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theater2 2

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theater3 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theater4 4

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุบลราชธานี

Theater1 1

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/EN

Theatre2 2

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre3 3

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre4 4

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

Theatre5 5

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre6 6

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre7 7

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส หนองบัวลำภู

Theatre1 1

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre2 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

theatre3 3

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre4 4

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สกลนคร

Theatre1 1

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre2 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre3 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre4 4

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดอะ สกาย อยุธยา

Theatre 1

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 2

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre 3

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สุพรรณบุรี

Theatre1 1

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre2 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre3 3

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre4 4

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส แกลง

Theatre1 1

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre2 2

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre3 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre4 4

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Ultra Screen 1

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 2

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 3

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 4

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Boyhood
165 min
ความยาวหนัง 165 นาที

บอยฮูด

 • EN/TH

Theatre 5

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 6

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 7

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

4DX 8

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 9

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

IMAX 10

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สระบุรี

Theatre 1

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 2

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre 3

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 5

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 6

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Ultra screen 1

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

4DX 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 3

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 4

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Theatre 5

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 6

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 7

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre 8

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 9

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

กรุงศรี ไอแมกซ์ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

IMAX 10

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

อีจีวี โลตัส สงขลา

Theatre 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 3

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre 4

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 5

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส สุพรรณบุรี

Theatre 1

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 2

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre 3

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 4

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี นครพนม

Theatre1 1

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre2 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Theatre 1

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่

Theatre 1

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 2

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

Theatre 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 4

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 5

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 6

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 7

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 8

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

พารากอน ซีนีเพล็กซ์

BkkAirways1 1

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

BkkAirways2 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

BkkAirways3 3

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Pavalai 4

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

4DX 5

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 6

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

KTB 7

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

What If
98 min
ความยาวหนัง 98 นาที

รักได้มั้ย ถ้าหัวใจแอบรัก

 • EN/TH

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 8

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 9

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

KTB 10

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

KTB 11

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

KTB 12

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Finding Fanny
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

Finding Fanny

 • ST/ET

KTB 13

Plus One
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

ดับเบิ้ลสยอง คนโคลนคน

 • EN/TH

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

KTB 14

Boyhood
165 min
ความยาวหนัง 165 นาที

บอยฮูด

 • EN/TH

Enigma 15

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

กรุงศรี ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์

I-Max 1

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

Theatre 1

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 2

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

KTB 3

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 4

Phlae-Kao
130 min
ความยาวหนัง 130 นาที

แผลเก่า

 • TH/EN

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Guardians Galaxy
121 min
ความยาวหนัง 121 นาที

รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

 • EN/TH

KTB 5

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre 6

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Boyhood
165 min
ความยาวหนัง 165 นาที

บอยฮูด

 • EN/TH

Theatre 7

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 8

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 9

Plus One
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

ดับเบิ้ลสยอง คนโคลนคน

 • EN/TH

Teacher and Student
80 min
ความยาวหนัง 80 นาที

ครูและนักเรียน

 • TH/--

Theatre 10

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

4DX 11

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 12

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 13

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 14

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

IMAX 15

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท

KTB 1

Finding Fanny
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

Finding Fanny

 • ST/ET

KTB 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 3

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 5

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 6

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 7

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 8

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Theatre 1

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre 2

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 3

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

KTB 4

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

KTB 5

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 6

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 7

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต

Theatre 1

Boyhood
165 min
ความยาวหนัง 165 นาที

บอยฮูด

 • EN/TH

What If
98 min
ความยาวหนัง 98 นาที

รักได้มั้ย ถ้าหัวใจแอบรัก

 • EN/TH

Theatre 2

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

KTB 4

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

KTB 5

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 6

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 7

Phlae-Kao
130 min
ความยาวหนัง 130 นาที

แผลเก่า

 • TH/EN

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Guardians Galaxy
121 min
ความยาวหนัง 121 นาที

รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

 • TH/--

Theatre 8

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre 9

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre 10

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Theatre 11

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 12

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 13

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 14

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Fak-Wai-Nai-Guy-Ther
115 min
ความยาวหนัง 115 นาที

ฝากไว้ในกายเธอ

 • TH/EN

Theatre 15

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

Theatre 16

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

BSC 1

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

BSC 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 3

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Finding Fanny
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

Finding Fanny

 • ST/ET

Theatre 4

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 5

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

KTB 6

Teacher and Student
80 min
ความยาวหนัง 80 นาที

ครูและนักเรียน

 • TH/--

Plus One
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

ดับเบิ้ลสยอง คนโคลนคน

 • EN/TH

Theatre 7

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 8

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

KTB 9

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 10

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Theatre 11

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 12

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม 3

Theatre 1

Finding Fanny
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

Finding Fanny

 • ST/ET

KTB 2

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

KTB 3

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 4

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre 5

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 6

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 7

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 8

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 9

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่น ไอส์แลนด์

KTB 1

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

KTB 2

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

KTB 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

KTB 4

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

KTB 5

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 6

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

KTB 7

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 8

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Theatre 9

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Theatre 10

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 11

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

Theatre 1

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 2

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Theatre 4

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 5

Phlae-Kao
130 min
ความยาวหนัง 130 นาที

แผลเก่า

 • TH/EN

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

KTB 6

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Fak-Wai-Nai-Guy-Ther
115 min
ความยาวหนัง 115 นาที

ฝากไว้ในกายเธอ

 • TH/EN

Theatre 7

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 8

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Guardians Galaxy
121 min
ความยาวหนัง 121 นาที

รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Guardians Galaxy
121 min
ความยาวหนัง 121 นาที

รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

 • EN/TH

Theatre 9

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 10

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 11

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 12

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 13

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Theatre 14

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 15

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 16

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

KTB 1

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

KTB 2

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

KTB 3

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Theatre 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 5

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 6

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Theatre 7

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 8

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 9

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 10

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 11

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

Theatre 1

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 3

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Theatre 4

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 5

Plus One
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

ดับเบิ้ลสยอง คนโคลนคน

 • EN/TH

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Theatre 6

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 7

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 8

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

KTB 9

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

KTB 10

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

KTB 11

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

KTB 12

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

KTB 13

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

IMAX 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม 2

KTB 1

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

KTB 2

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • EN/TH

Theatre 3

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 5

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 6

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 7

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Theatre 8

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 9

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

แกรนด์ อีจีวี ซีคอน ศรีนครินทร์

Theatre 1

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

Theatre 2

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

Theatre 3

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

KTB 4

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 5

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Theatre 6

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH

Theatre 7

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • EN/TH

Theatre 8

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

Theatre 9

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • TH/--

Wer
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

คนหมาป่า

 • EN/TH

Theatre 10

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 11

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 12

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

Theatre 13

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 14

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุดรธานี

Theatre 1

Kite
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ด.ญ.ซ่าส์ฆ่าไม่เลี้ยง

 • TH/--

Juon 3
91 min
ความยาวหนัง 91 นาที

จูออนผีดุ กำเนิดมรณะ

 • TH/--

Theatre 2

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

KTB 3

The November Man
108 min
ความยาวหนัง 108 นาที

พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

 • TH/--

Theatre 4

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN

Theatre 5

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 6

Nam-Mun-Prai
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

น้ำมันพราย

 • TH/EN
สำหรับภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ 3 มิติ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ยังไม่รวมราคาแว่น 3 มิติ ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อแว่นได้ที่ Box Office จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หรือ ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ( E ticket ) ในกรณีที่ท่านมีแว่น 3 มิติแล้ว สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เลย

Ninja Turtles
101 min
ความยาวหนัง 101 นาที

เต่านินจา

 • TH/--

Theatre 7

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • TH/--

Theatre8 8

Sming
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

สมิง

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ

Theatre 1

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • TH/--

Lucy
90 min
ความยาวหนัง 90 นาที

ลูซี่ สวยพิฆาต

 • EN/TH

KTB 3

Tookae-Ruk-Pang-Mak
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

 • TH/EN

Theatre 4

Deliver Us from Evil
119 min
ความยาวหนัง 119 นาที

ล่าท้าอสูรนรก

 • EN/TH

Theatre 5

Sex Tape
94 min
ความยาวหนัง 94 นาที

เทปเอ็กซ์เซ็กส์ว้าวุ่น

 • EN/TH