รอบฉาย

แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค

Theatre 1

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 2

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 16:00

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 13:40
 • 18:20

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 5

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

Theatre 6

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 16:30

Theatre 7

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 9

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 16:10

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 17:30

เมกา ซีนีเพล็กซ์

KTB1 1

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre2 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre3 3

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Ultra Screen 4

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre5 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre6 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre7 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre8 8

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre9 9

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre10 10

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

Theatre11 11

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre12 12

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:25
 • 13:55
 • 16:25

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre13 13

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 14:00
 • 19:00

Theatre14 14

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre15 15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นครศรีธรรมราช  

Theatre1 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:30
 • 15:30

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre2 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre3 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--

Theatre4 4

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

อีจีวี โลตัส แม่สอด

Theatre1 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 15:00

Theatre2 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre3 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre4 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ร้อยเอ็ด

1 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:40
 • 14:50

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 17:00

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

3 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

4 4

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

5 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:15
 • 12:30
 • 14:45
 • 17:00
 • 19:15
 • 21:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส นครสวรรค์

Theater1 1

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theater2 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:00
 • 17:20

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theater3 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 16:20

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:00
 • 18:40

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theater4 4

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุบลราชธานี

Theater1 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 16:00

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 13:40
 • 18:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre2 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:40
 • 16:20
 • 19:00

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:00

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 18:40

Theatre4 4

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre5 5

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre6 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre7 7

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส หนองบัวลำภู

Theatre1 1

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

Theatre2 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

theatre3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 13:20
 • 18:00

Theatre4 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:50
 • 17:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 14:10
 • 19:20

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สกลนคร

Theatre1 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 15:40

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre2 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre3 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre4 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:40
 • 17:00

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดอะ สกาย อยุธยา

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 16:20

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:00
 • 18:40

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:00
 • 17:20

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 14:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 4

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สุพรรณบุรี

Theatre1 1

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 13:00
 • 18:10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:00
 • 16:40

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:20
 • 19:00

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre3 3

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre4 4

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส แกลง

Theatre1 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 15:30

Theatre2 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 15:50

Theatre3 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre4 4

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Ultra Screen 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 3

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 16:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:20
 • 16:30

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 6

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 7

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 10:40
 • 16:05

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 13:05

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 18:25

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

4DX 8

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:20

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

IMAX 10

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สระบุรี

Theatre 1

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN
 • 10:30
 • 12:40
 • 14:50
 • 17:00
 • 19:10
 • 21:20

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:50
 • 17:10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 3

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 17:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 4

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 15:50

Theatre 6

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Ultra screen 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

4DX 2

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 3

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 15:00

Theatre 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:20

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 16:20

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:50
 • 14:10
 • 18:50

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 6

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 17:00

Theatre 7

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 9

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

กรุงศรี ไอแมกซ์ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

IMAX 10

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

อีจีวี โลตัส สงขลา

Theatre 1

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

Theatre 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:45
 • 17:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส สุพรรณบุรี

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:40

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:20
 • 16:00
 • 18:20

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 13:40

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:50
 • 17:00
 • 19:20

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี นครพนม

Theatre1 1

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN
 • 10:00
 • 14:40
 • 19:20

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

Theatre2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:15
 • 14:45
 • 19:15

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Theatre 1

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:00
 • 16:55

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:20
 • 19:15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่

Theatre 1

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 19:10

Theatre 3

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 18:15

Theatre 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:30
 • 16:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:50
 • 18:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 7

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 14:50

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน ร้อยเอ็ด

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 15:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:50
 • 18:00

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 15:30

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 4

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สมุทรปราการ

Theatre 1

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:40
 • 19:10

Theatre 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 4

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 18:20

Theatre 5

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 13:50
 • 16:10

พารากอน ซีนีเพล็กซ์

BkkAirways1 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

BkkAirways2 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 13:15
 • 19:15

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

BkkAirways3 3

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Pavalai 4

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

4DX 5

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH

KTB 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

KTB 8

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

KTB 9

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

KTB 10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

KTB 11

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 12

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:45
 • 16:45

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 14:15

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

KTB 13

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

KTB 14

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Enigma 15

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

กรุงศรี ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์

I-Max 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

Theatre 1

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 2

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

KTB 3

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

KTB 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

KTB 5

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 9

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:20
 • 17:20

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH

4DX 11

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 12

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 13

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 14

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

IMAX 15

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท

KTB 1

Happy New Year
180 min
ความยาวหนัง 180 นาที

แฮปปี้ นิว เยียร์

 • ST/ET

KTB 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 3

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 4

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:45

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 6

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Theatre 1

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 16:00
 • 18:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

KTB 4

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

KTB 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 15:40
 • 18:10

Theatre 6

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 7

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต

Theatre 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 2

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

KTB 3

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

KTB 4

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

KTB 5

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 9

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

Theatre 10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Theatre 11

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 12

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 13

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 14

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre 15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 16

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

BSC 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

BSC 2

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 3

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 4

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 5

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

KTB 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 13:40
 • 18:15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 8

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH

KTB 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 11

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 12

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม 3

Theatre 1

Happy New Year
180 min
ความยาวหนัง 180 นาที

แฮปปี้ นิว เยียร์

 • ST/ET

KTB 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 3

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 18:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 4

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 6

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 13:40
 • 18:40

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 15:30

Theatre 8

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:30

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 18:50

Theatre 9

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่น ไอส์แลนด์

KTB 1

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 13:10
 • 17:50

KTB 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 3

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

KTB 4

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 15:20

KTB 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:10
 • 14:30
 • 19:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 16:50

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

KTB 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 14:30

KTB 7

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:30

Theatre 8

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 9

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 10

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 11

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

Theatre 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 2

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

KTB 3

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 5

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

KTB 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 7

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 10

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 11

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 12

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 13

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 14

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 15

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 13:15
 • 15:30
 • 17:45

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 16

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

KTB 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 13:40
 • 18:20

KTB 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

KTB 3

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:10
 • 16:50

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 15:40

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 13:20
 • 18:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 7

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 9

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:45
 • 17:45

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 14:45

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:15
 • 16:15
 • 19:15

Theatre 11

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

Theatre 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Theatre 4

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre 6

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 8

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

KTB 9

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

KTB 10

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 11

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

KTB 12

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 14:20
 • 19:20

KTB 13

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

IMAX 2

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม 2

KTB 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

KTB 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 3

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 16:20

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 15:10

Theatre 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:20
 • 14:50

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 12:40
 • 17:10
 • 19:20

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre 7

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 8

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 9

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:35
 • 17:35

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 14:35

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

แกรนด์ อีจีวี ซีคอน ศรีนครินทร์

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 2

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 3

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

KTB 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 5

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 6

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 8

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 9

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 10

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 11

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre 12

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 17:00

Theatre 13

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 14

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุดรธานี

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 19:00

Theatre 2

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

KTB 3

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:20
 • 16:00

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 13:40

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 18:15

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 4

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 6

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre8 8

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 15:50

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 4

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:20

Theatre 5

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:50
 • 19:00

KTB 6

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 18:50

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 9

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

KTB 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 2

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 4

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 15:20

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:10
 • 17:10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 7

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 8

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:05
 • 15:50

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 13:20
 • 18:20

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 9

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20
 • 19:00

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

อีจีวี โคราช

Theatre 1

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:00

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 13:15

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:10

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 18:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--

Theatre 5

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 6

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 7

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา

Theatre 1

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

KTB 3

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 4

Masked Rider Movie
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:10

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 14:15
 • 19:05

Theatre 8

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 9

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Thratre10 10

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์

KTB 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:30
 • 16:30

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 2

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

KTB 3

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:00
 • 16:40

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH

Theatre 4

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

KTB 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH

Theatre 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 14:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:00

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

Theatre 8

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รามคำแหง

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 15:40
 • 18:40

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH

KTB 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:10

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

Theatre 3

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • EN/TH

Theatre 4

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 14:10
 • 19:10

Theatre 6

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/--

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 15:00

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วี-สแควร์ นครสวรรค์

Theatre 1

Khon-Hen-Phee
100 min
ความยาวหนัง 100 นาที

คนเห็นผี

 • TH/EN

Theatre 2

The Equalizer
132 min
ความยาวหนัง 132 นาที

มัจจุราชไร้เงา

 • TH/--

Theatre 3

Ruk-Luang-Lorn
96 min
ความยาวหนัง 96 นาที

รักลวงหลอน

 • TH/EN

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:20
 • 17:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 14:40

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH

Theatre 5

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พิษณุโลก

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN