รอบฉาย

แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30

Theatre 3

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30
 • 20:30

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

Theatre 6

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:00

Theatre 7

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:50
 • 18:00
 • 21:10

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 20:00

Theatre 10

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:20
 • 14:40

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 17:00

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 19:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 21:40

เมกา ซีนีเพล็กซ์

KTB1 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:20
 • 16:30
 • 19:40

Theatre2 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:15
 • 14:15
 • 17:15
 • 20:15

Theatre3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:20
 • 21:50

Ultra Screen 4

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:20
 • 15:30
 • 19:40

Theatre5 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

Theatre6 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:50
 • 18:00
 • 21:10

Theatre7 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 16:40
 • 21:40

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:20

Theatre8 8

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre9 9

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

Theatre10 10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:45
 • 15:15
 • 17:45
 • 20:15

Theatre11 11

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre12 12

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:10
 • 19:10

Automata
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ล่าจักรกล ยึดอนาคต

 • EN/TH
 • 16:45

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 21:40

Theatre13 13

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre14 14

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 20:00

Theatre15 15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 20:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นครศรีธรรมราช  

Theatre1 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre2 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:30
 • 14:30
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30

Theatre3 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 10:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 13:10
 • 15:40
 • 18:10
 • 20:40

Theatre4 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

อีจีวี โลตัส แม่สอด

Theatre1 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 20:20

Theatre2 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:35
 • 17:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 14:40
 • 20:00

Theatre3 3

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:10

Theatre4 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ร้อยเอ็ด

1 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:50

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

3 3

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:10
 • 16:40

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:40
 • 19:10

4 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:40
 • 12:40
 • 14:40
 • 16:40
 • 18:40
 • 20:40

5 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:15
 • 12:30
 • 14:45
 • 17:00
 • 19:15
 • 21:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส นครสวรรค์

Theater1 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

Theater2 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

Theater3 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 17:00

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 14:10
 • 19:10

Theater4 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:30
 • 17:20
 • 20:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุบลราชธานี

Theater1 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre2 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:45
 • 15:00
 • 17:15
 • 19:30
 • 21:45

Theatre3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

Theatre4 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 18:10
 • 20:30

Theatre5 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:55
 • 15:10
 • 17:25
 • 19:40
 • 21:55

Theatre6 6

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30

Theatre7 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:40
 • 16:20
 • 19:00
 • 21:40

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส หนองบัวลำภู

Theatre1 1

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

Theatre2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

theatre3 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

Theatre4 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:45
 • 14:35
 • 17:25
 • 20:15

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สกลนคร

Theatre1 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

Theatre2 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

Theatre3 3

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:45
 • 14:35
 • 17:25
 • 20:15

Theatre4 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดอะ สกาย อยุธยา

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:30
 • 17:20
 • 20:10

Theatre 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 19:20

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สุพรรณบุรี

Theatre1 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre2 2

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/EN
 • 12:00

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:30
 • 16:40
 • 18:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 21:00

Theatre3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre4 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส แกลง

Theatre1 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:20
 • 14:10
 • 17:10
 • 20:10

Theatre2 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:50
 • 12:50
 • 14:50
 • 16:55
 • 19:00
 • 21:05

Theatre3 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:45
 • 18:10
 • 20:30

Theatre4 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Ultra Screen 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 18:10

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 15:00
 • 21:10

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 10:30
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30
 • 19:50
 • 22:10

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 4

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:10
 • 17:20
 • 20:30

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:45
 • 14:15
 • 16:45
 • 19:15
 • 21:45

Theatre 6

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 17:50

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 15:30
 • 20:10

Theatre 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:15
 • 17:15

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 14:15

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:15

4DX 8

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:45
 • 15:45
 • 18:45
 • 21:45

Theatre 9

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 20:30

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

IMAX 10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สระบุรี

Theatre 1

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 21:10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 18:40

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:50
 • 20:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 17:50

Theatre 3

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:10
 • 17:20
 • 20:30

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30
 • 19:50

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:20

Theatre 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:50

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 13:20
 • 15:50
 • 18:20
 • 20:50

หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Ultra screen 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:30
 • 18:30

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 15:30
 • 21:30

4DX 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 3

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:35
 • 17:40
 • 20:45

Theatre 4

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 10:30

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:00
 • 19:00
 • 22:00

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 6

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 20:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 17:50

Theatre 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30
 • 19:50
 • 22:10

Theatre 9

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:20

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:40
 • 15:00
 • 17:20
 • 19:40
 • 22:00

กรุงศรี ไอแมกซ์ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

IMAX 10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

อีจีวี โลตัส สงขลา

Theatre 1

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10
 • 22:30

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:20

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:40
 • 15:00
 • 17:20
 • 19:40
 • 22:00

Theatre 3

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:50
 • 16:40
 • 19:30
 • 22:20

Theatre 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

Theatre 5

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30
 • 20:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส สุพรรณบุรี

Theatre 1

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10
 • 21:40

Theatre 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 18:00

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 21:10

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:20
 • 14:30
 • 17:30
 • 20:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี นครพนม

Theatre1 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:30
 • 15:30
 • 20:30

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:20
 • 18:20

Theatre2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:15

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:30
 • 17:00
 • 21:30

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 14:45
 • 19:15

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:45
 • 15:00
 • 17:20
 • 19:35
 • 21:45

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:00

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30
 • 20:30

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:40
 • 15:00
 • 17:20
 • 19:40
 • 22:00

Theatre 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

Theatre 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:20
 • 13:50
 • 19:10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 16:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 21:30

Theatre 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 16:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:00
 • 21:20

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 20:00

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:50
 • 18:00
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน ร้อยเอ็ด

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 18:10
 • 21:10

Theatre 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • ST/TH;TH/-
 • 10:30

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 13:20
 • 16:10
 • 21:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 19:00

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:30
 • 17:40
 • 20:00

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:20

พารากอน ซีนีเพล็กซ์

BkkAirways1 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:05
 • 16:20
 • 19:35
 • 22:50

BkkAirways2 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

BkkAirways3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:30

Pavalai 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

4DX 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:10
 • 15:10
 • 18:10
 • 21:10

Theatre 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:20
 • 14:35
 • 17:50
 • 21:05

KTB 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 10:40
 • 13:40
 • 16:40
 • 19:40
 • 22:40

KTB 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:45
 • 16:00
 • 19:15
 • 22:30

KTB 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 22:30

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 20:00

KTB 10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:05
 • 13:35
 • 16:05
 • 18:35
 • 21:05

KTB 11

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:50
 • 15:50
 • 21:50

KTB 12

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • ST/TH
 • 18:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 21:00

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 23:20

KTB 13

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10
 • 21:40

KTB 14

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 11:20
 • 14:00
 • 20:20
 • 23:00

Happy New Year
180 min
ความยาวหนัง 180 นาที

แฮปปี้ นิว เยียร์

 • ST/ET
 • 16:40

Enigma 15

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:45
 • 15:00
 • 18:15
 • 21:30

กรุงศรี ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์

I-Max 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:20
 • 14:50
 • 17:20
 • 19:50
 • 22:20

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

Theatre 1

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 12:00
 • 14:40
 • 17:20
 • 22:40

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 20:00

Theatre 2

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:40
 • 15:50
 • 19:00
 • 22:10

KTB 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

KTB 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 22:00

KTB 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

Theatre 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:30

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10
 • 23:40

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:05
 • 14:15
 • 17:25
 • 20:35
 • 23:45

Theatre 9

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00
 • 19:30
 • 22:00

Theatre 10

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/EN
 • 11:30
 • 16:30

Automata
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ล่าจักรกล ยึดอนาคต

 • EN/TH
 • 14:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:00

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 21:30

4DX 11

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:15
 • 16:15
 • 19:15
 • 22:15

Theatre 12

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:50
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:20
 • 21:50

Theatre 13

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 20:00
 • 22:30

Theatre 14

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30
 • 20:30
 • 23:30

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

IMAX 15

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40
 • 20:10
 • 22:40

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท

KTB 1

Happy New Year
180 min
ความยาวหนัง 180 นาที

แฮปปี้ นิว เยียร์

 • ST/ET
 • 11:30
 • 15:10
 • 18:50
 • 22:30

KTB 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:30

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 22:00

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50
 • 23:10

Theatre 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:55
 • 14:10
 • 16:25
 • 18:40
 • 20:55
 • 23:10

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00
 • 19:30
 • 22:00

Theatre 6

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:45
 • 15:05
 • 17:25
 • 19:45
 • 22:05

Theatre 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:20
 • 14:15
 • 17:10
 • 20:05
 • 23:00

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:25
 • 15:35
 • 18:45
 • 21:55

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 18:00
 • 21:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 15:00

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 16:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:00
 • 21:20

Theatre 3

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:20
 • 14:30
 • 17:40
 • 20:50

KTB 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

KTB 5

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

Theatre 6

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:20
 • 19:15
 • 21:50

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 16:50

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต

Theatre 1

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:40
 • 17:50
 • 21:00

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

KTB 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

KTB 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

KTB 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:15
 • 13:45
 • 16:15
 • 18:45
 • 21:15

Theatre 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:10
 • 19:20
 • 22:30

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:30

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 17:00
 • 22:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:40

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:20
 • 21:50

Theatre 9

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:15
 • 14:15
 • 17:15
 • 20:15

Theatre 11

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40
 • 20:10
 • 22:40

Theatre 12

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:20
 • 14:50
 • 17:20
 • 19:50
 • 22:20

Theatre 13

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 20:00
 • 22:30

Theatre 14

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 15

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:40
 • 16:40
 • 19:40
 • 22:40

Theatre 16

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:10
 • 19:10

Automata
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ล่าจักรกล ยึดอนาคต

 • TH/--
 • 16:40

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 21:40

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

BSC 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:30
 • 16:30
 • 19:30
 • 22:30

BSC 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20
 • 22:40

Theatre 3

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 12:30
 • 17:30

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 15:00

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 20:00
 • 22:30

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30
 • 20:30
 • 23:30

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

KTB 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 21:20

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • ST/TH
 • 18:50

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:05
 • 17:10
 • 20:15
 • 23:20

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00
 • 23:20

KTB 9

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:00
 • 15:20

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 17:40
 • 20:00
 • 22:20

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:30
 • 15:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 11

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:10
 • 23:30

Theatre 12

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:10
 • 14:35
 • 17:00
 • 19:25
 • 21:50

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม 3

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

KTB 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

KTB 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 18:10
 • 20:30

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:30
 • 14:50

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 17:10

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:10

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:25
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 6

Happy New Year
180 min
ความยาวหนัง 180 นาที

แฮปปี้ นิว เยียร์

 • ST/ET
 • 12:00
 • 16:00
 • 20:00

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:20
 • 14:30
 • 17:40
 • 20:50

Theatre 8

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่น ไอส์แลนด์

KTB 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

KTB 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

KTB 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

KTB 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 20:00

KTB 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

KTB 6

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:10
 • 17:20
 • 20:30

KTB 7

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/EN
 • 11:20
 • 16:20

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 13:50

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 18:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 21:20

Theatre 8

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 9

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:10

Theatre 10

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

Theatre 11

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:00
 • 19:00
 • 22:00

Theatre 2

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:40
 • 17:50
 • 21:00

KTB 3

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00
 • 23:00

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:30

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 17:00
 • 22:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:40

Theatre 5

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

KTB 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 7

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

Theatre 8

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:45
 • 14:45
 • 17:45
 • 20:45

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:15
 • 13:45
 • 16:15
 • 18:45
 • 21:15

Theatre 10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:20
 • 21:50

Theatre 11

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 12:15
 • 17:30

Automata
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ล่าจักรกล ยึดอนาคต

 • EN/TH
 • 14:50

Whiplash
106 min
ความยาวหนัง 106 นาที

ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ

 • EN/TH
 • 20:00

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 22:35

Theatre 12

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:30
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:30

Theatre 13

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:20
 • 14:50
 • 17:20
 • 19:50
 • 22:20

Theatre 14

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:10
 • 19:20
 • 22:30

Theatre 15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 20:00
 • 22:30

Theatre 16

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40
 • 20:10
 • 22:40

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

KTB 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

KTB 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

KTB 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:50

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30

Theatre 5

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:10
 • 17:20
 • 20:30

Theatre 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:10
 • 15:40
 • 18:10
 • 20:40

Theatre 8

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre 9

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:30
 • 14:50
 • 17:10
 • 19:30
 • 21:50

Theatre 10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:00
 • 19:00

Theatre 11

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 12:20
 • 17:20

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 14:50

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:00

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 3

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:40
 • 21:50

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:20

Theatre 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40
 • 20:10
 • 22:40

Theatre 5

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:10
 • 19:10

Automata
110 min
ความยาวหนัง 110 นาที

ล่าจักรกล ยึดอนาคต

 • TH/--
 • 16:40

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 21:40

Theatre 6

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:50
 • 15:20
 • 17:50
 • 20:20
 • 22:50

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre 8

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

KTB 9

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:40
 • 16:40
 • 19:40
 • 22:40

KTB 10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00
 • 19:30
 • 22:00

KTB 11

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

KTB 12

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

KTB 13

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:40
 • 15:50
 • 19:00
 • 22:10

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า

IMAX 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 20:00
 • 22:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม 2

KTB 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:30
 • 14:50
 • 17:10
 • 19:30
 • 21:50

KTB 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:00
 • 13:20
 • 18:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 15:40
 • 21:00

Theatre 3

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:10
 • 15:40
 • 18:10
 • 20:40

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:50

Theatre 6

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:30

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30
 • 19:50
 • 22:10

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:10
 • 17:20
 • 20:30

Theatre 8

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:30
 • 13:30
 • 16:30
 • 19:30

Theatre 9

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:20

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 15:50

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 18:20

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 21:00

แกรนด์ อีจีวี ซีคอน ศรีนครินทร์

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:00
 • 19:00

Theatre 2

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 12:30
 • 15:10
 • 17:45
 • 20:25

Theatre 3

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 18:10
 • 20:30

KTB 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:05
 • 21:35

Theatre 5

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 12:20
 • 14:50
 • 17:20
 • 19:50

Theatre 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre 7

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

Theatre 9

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:50
 • 15:20
 • 17:50

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:20

Theatre 10

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:30
 • 14:40
 • 17:50
 • 21:00

Theatre 11

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 12

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

Theatre 13

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:35
 • 14:55
 • 17:15
 • 19:35

Theatre 14

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล อุดรธานี

Theatre 1

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:50
 • 19:40

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 17:00

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:15
 • 14:45
 • 17:15
 • 19:45

KTB 3

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:20

Theatre 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:00
 • 14:20

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 17:00
 • 19:10

Theatre 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:30
 • 17:30

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 20:30

Theatre8 8

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะปิ

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

KTB 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 4

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:20

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 16:50
 • 21:50

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:20

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40
 • 20:10
 • 22:40

KTB 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 20:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 17:00
 • 23:00

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:10

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 8

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:40
 • 15:50
 • 19:00
 • 22:10

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 20:00
 • 22:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

KTB 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 20:00

Theatre 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:30
 • 13:30
 • 16:30
 • 19:30

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 6

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 16:00

Annabelle
99 min
ความยาวหนัง 99 นาที

ตุ๊กตาผี

 • EN/TH
 • 18:30

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:40

Theatre 7

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 8

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 21:20

Theatre 9

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

Theatre 10

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:00
 • 20:30

อีจีวี โคราช

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:40
 • 17:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 20:40

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 3

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 13:50
 • 19:40

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 17:00

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 5

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre 6

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

KTB 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:45
 • 15:15
 • 17:45
 • 20:15

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 13:00
 • 16:00
 • 19:00

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

KTB 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:05
 • 21:20

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

Theatre 5

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:20
 • 14:30
 • 17:40
 • 20:50

Theatre 6

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30

Theatre 7

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 18:10
 • 20:30

Theatre 8

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00
 • 20:00

Theatre 9

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

Thratre10 10

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:50
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:10

พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์

KTB 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:40
 • 14:50
 • 17:00
 • 19:10
 • 21:20

Theatre 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 18:15

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 20:30

KTB 3

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--;TH/E
 • 11:45
 • 14:20

The Best of Me
117 min
ความยาวหนัง 117 นาที

รักแรกตลอดกาล

 • EN/TH
 • 16:40
 • 21:20

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 19:10

KTB 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:10

Theatre 6

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 12:20
 • 14:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--;TH/E
 • 17:00

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 19:20
 • 21:30

Theatre 7

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 11:50
 • 14:40
 • 17:30
 • 20:20

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รามคำแหง

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:30

KTB 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 12:30
 • 17:10
 • 21:50

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 14:50
 • 19:30

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:20

Theatre 4

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10
 • 21:40

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:50
 • 15:20
 • 17:50
 • 20:20

Theatre 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 12:00
 • 18:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 15:00
 • 21:00

Theatre 7

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 11:10
 • 14:20
 • 17:30
 • 20:40

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วี-สแควร์ นครสวรรค์

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 2

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 19:50

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:50

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 13:20
 • 15:50
 • 18:20
 • 20:50

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พิษณุโลก

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:50
 • 17:50

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 20:50

Theatre 3

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:05

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 20:20

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 20:30

Theatre 5

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงราย

Theatre 1

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:40
 • 15:50
 • 20:10

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 18:00

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 21:00

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 20:30

Theatre 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:50
 • 17:50

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 20:50

อีจีวี บิ๊กซี อ้อมใหญ่

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:15
 • 13:35
 • 15:55
 • 18:15
 • 20:35

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:20
 • 13:10
 • 16:00
 • 18:50
 • 21:40

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:45
 • 15:00
 • 17:15
 • 19:30
 • 21:45

Theatre 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

Theatre 5

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:00
 • 12:20
 • 17:45

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 14:40
 • 20:05

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พิษณุโลก

Theatre 1

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:00

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 13:30
 • 15:40
 • 21:00

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 17:50

Theatre 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:20
 • 14:20
 • 17:20
 • 20:20

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำโรง

Theatre 3

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:15

Theatre 4

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 12:00
 • 17:00

Sbek Gong
107 min
ความยาวหนัง 107 นาที

สไบ้ค์-กง คนหนังเหนียว

 • TH/--
 • 14:30
 • 19:30

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 6

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:40
 • 17:30
 • 20:30

Theatre 7

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 8

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:50
 • 14:10
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยิ่งเจริญปาร์ค อุบลราชธานี

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 10:30

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30
 • 19:50
 • 22:10

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:30
 • 16:20
 • 19:10
 • 22:00

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:20
 • 12:40
 • 15:00
 • 17:20
 • 19:40
 • 21:55

Theatre 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:45
 • 14:05
 • 16:30
 • 18:50
 • 21:10

Theatre 5

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:10
 • 13:40

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี จันทบุรี

Theatre1 1

Wai-Peng-Nak-Leng-Kha-Sun
114 min
ความยาวหนัง 114 นาที

วัยเป้ง นักเลงขาสั้น

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:25
 • 15:45

The Babadook
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

บาบาดุค ปลุกปีศาจ

 • TH/--
 • 18:10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 20:10

Theatre2 2

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 10:40

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 12:50
 • 15:00
 • 17:10
 • 19:20
 • 21:30

Theatre3 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:55
 • 13:05
 • 15:15
 • 17:25
 • 19:35
 • 21:45

Theatre4 4

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:25
 • 13:25
 • 15:25
 • 17:25
 • 19:25
 • 21:25

Theatre5 5

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:30
 • 13:10
 • 15:50
 • 18:30
 • 21:10

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ศรีนครินทร์

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:30
 • 13:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:20
 • 13:40

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 16:00
 • 19:00

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 5

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10
 • 21:35

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หัวหิน

Theatre 1

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

Theatre 2

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 12:00
 • 17:20

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 14:10
 • 19:30

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 4

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 11:10
 • 14:10
 • 17:10

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 20:10

อีจีวี ศรีราชา

Theatre 1

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 11:00
 • 13:20
 • 18:50

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 15:40
 • 21:00

Theatre 2

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 12:00
 • 15:00
 • 18:00
 • 21:00

Theatre 3

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 4

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/--
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ศาลายา

Theatre 1

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:30
 • 19:10
 • 22:00

Fury
134 min
ความยาวหนัง 134 นาที

วันปฐพีเดือด

 • EN/TH
 • 16:20

Theatre 2

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • TH/--
 • 10:20
 • 12:40
 • 15:00
 • 19:40
 • 22:00

John Wick
102 min
ความยาวหนัง 102 นาที

จอห์นวิค แรงกว่านรก

 • EN/TH
 • 17:20

Theatre 3

OT-Phee-Overtime
104 min
ความยาวหนัง 104 นาที

โอที ผีโอเวอร์ไทม์

 • TH/EN
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:00

Theatre 4

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014

 • TH/--
 • 10:30
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:30

Gone Girl
149 min
ความยาวหนัง 149 นาที

เล่นซ่อนหาย

 • EN/TH
 • 19:50

Theatre 5

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • TH/--
 • 10:40
 • 13:00
 • 17:40

Dracula Untold
93 min
ความยาวหนัง 93 นาที

แดร็กคูล่า ตำนานลับโลกไม่รู้

 • EN/TH
 • 15:20

Love Rosie
103 min
ความยาวหนัง 103 นาที

เพื่อนรักกั๊กเป็นแฟน

 • EN/TH
 • 20:00

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บ้านโป่ง

Theatre 1

Doraemon The Movie 2014
105 min
ความยาวหนัง 105 นาที

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2014