โปรโมชัน “รับเงินคืนสูงสุด 200 Coins เมื่อซื้อตั๋วเมื่อซื้อตั๋วหนัง“เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” และเลือกชำระด้วยแอร์เพย์ บนแอปฯ ช้อปปี้

13 ต.ค. 2020

 

โปรโมชัน “รับเงินคืนสูงสุด 200 Coins เมื่อซื้อตั๋วเมื่อซื้อตั๋วหนัง“เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” และเลือกชำระด้วยแอร์เพย์ บนแอปฯ ช้อปปี้

วิธีใช้คูปอง

 1. เลือกซื้อตั๋วหนัง “เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” บน แอปฯ Shopee

 2. กดเลือก รอบ / โรง และ ที่นั่ง

 3. ใส่โค้ดที่ช่องคูปอง

 4. กดเลือกใช้ Shopee Coins เพื่อลดราคาเพิ่ม (หากมี) 

 5. กดชำระเงิน

คูปองรับเงินคืน 99% Coins สูงสุด 200 Coins ยอดขั้นต่ำ 200 บาท
เมื่อซื้อตั๋วหนัง“เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” และเลือกชำระด้วยแอร์เพย์ บนแอปฯ ช้อปปี้

รายละเอียดและเงื่อนไข

 

 1. คูปองนี้ สามารถใช้รับเงินคืนได้ 99% Coins สูงสุด 200 Coins ต่อรายการ เมื่อซื้อตั๋วหนัง“เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” และเลือกชำระด้วยแอร์เพย์ บนแอปฯ ช้อปปี้

 2. ลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท ต่อรายการ จึงจะสามารถเลือกใช้คูปองได้ 

 3. สามารถกรอกโค้ด MAPTHAIHLOCT ที่ได้รับจากสื่อต่างๆของช้อปปี้หรือเมเจอร์ เพื่อรับคูปองได้ตั้งวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. - วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ)

 4. สามารถใช้คูปองได้เฉพาะกับตั๋วภาพยนตร์ เมเจอร์ฯ เท่านั้น

 5. ลูกค้าต้องกดใช้คูปองตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเท่านั้นเพื่อรับเงินคืน หรือ ส่วนลด จากรายการส่งเสริมการขาย

 6. คูปองนี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในคูปองเท่านั้น

 7. คูปองนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

 8. คูปองนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มูลค่าคงเหลือของคูปองไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือคูปองแทนเงินสดใดๆได้

 9. คูปองนี้สามารถใช้ได้หนึ่งคูปองต่อหนึ่งธุรกรรมต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น

 10. ช้อปปี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 11. ลูกค้าสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้ Shopee Coins ได้ที่ https://help.shopee.co.th/th/s/

 12. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ ช้อปปี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 13. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ช้อปปี้ โทร 02-017-8399

คูปองรับเงินคืน 70% Coins สูงสุด 150 Coins ยอดขั้นต่ำ 100 บาท
เมื่อซื้อตั๋วหนัง“เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” และเลือกชำระด้วยแอร์เพย์ บนแอปฯ ช้อปปี้

รายละเอียดและเงื่อนไข

 

 1. คูปองนี้ สามารถใช้รับเงินคืนได้ 70% Coins สูงสุด 150 Coins ต่อรายการ เมื่อซื้อตั๋วหนัง“เฮ้ยลูกเพ่! นี่ลูกพ่อ” และเลือกชำระด้วยแอร์เพย์ บนแอปฯ ช้อปปี้

 2. ลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ จึงจะสามารถเลือกใช้คูปองได้ 

 3. สามารถกรอกโค้ด MAPTHAIMTOCT ที่ได้รับจากสื่อต่างๆของช้อปปี้หรือเมเจอร์ เพื่อรับคูปองได้ตั้งวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. - วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

 4. สามารถใช้คูปองได้เฉพาะกับตั๋วภาพยนตร์ เมเจอร์ฯ เท่านั้น

 5. ลูกค้าต้องกดใช้คูปองตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเท่านั้นเพื่อรับเงินคืน หรือ ส่วนลด จากรายการส่งเสริมการขาย

 6. คูปองนี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในคูปองเท่านั้น

 7. คูปองนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

 8. คูปองนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มูลค่าคงเหลือของคูปองไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือคูปองแทนเงินสดใดๆได้

 9. คูปองนี้สามารถใช้ได้หนึ่งคูปองต่อหนึ่งธุรกรรมต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น

 10. ช้อปปี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 11. ลูกค้าสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้ Shopee Coins ได้ที่ https://help.shopee.co.th/th/s/

 12. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ ช้อปปี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 13. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ช้อปปี้ โทร 02-017-8399

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram