คำที่ระลึก!! Y2K ใครเกิดทันแสดงว่า อายุไม่น้อยแล้วนะ??

คำที่ระลึก!! Y2K ใครเกิดทันแสดงว่า อายุไม่น้อยแล้วนะ??

 

Y2K เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 เป็นชื่อเรียก ของปัญหาวายทูเค ที่เกิดจากระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบอนาล็อก เป็นการบันทึกปีคริสต์ศักราชจำนวนสี่หลัก ย่อให้เหลือเพียงสองหลักท้าย โดยสองหลักแรกคือ 19 และ 20 ปัญหาเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทำงานผิดเพี้ยน ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1999 จนถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 เนื่องจากระบบเข้าใจว่าเป็นปี ค.ศ. 1900 

ปัญหาวายทูเคนี้ ถูกหยิบมากล่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในหนังสือชื่อ Computer in Crisis เขียนโดย Marilyn Murray ในปี ค.ศ. 1984 และเครือข่ายยูสเนต ในปี ค.ศ. 1985 สร้างความตื่นตัวและหวาดระแวงมากมายในวงการธุรกิจ การธนาคาร การแพทย์ และการทหาร ว่าอาจจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รวมถึงสัญญาณต่างๆ อาจหยุดทำงาน เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากในเวลานั้น

ความหมายของตัวอักษร Y2K 
Y2K ย่อมาจาก Year 2000 หมายถึงปี ค.ศ. 2000 โดย Y ย่อมาจากคำว่า Year และ  K เป็นหน่วยในการวัดค่าต่างๆ ในระบบเมตริก มีค่าเท่ากับ 1000 ดังนั้น 2K จึงมีค่า 2x1000 เท่ากับ 2000

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram