ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บินลัดฟ้าสู่ Tokyo Disney Resort

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น ภาพยนตร์ Planes และ Frozen ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ Tokyo Disney Resort  6 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ผู้โชคดี 6 คู่สุดท้าย ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจาก Walt Disney Studio Motion Pictures Thailand

  1. คุณชนิกา ภิญโญรสปทุม และ คุณกาญจนา คุณพาที
  2. คุณดลนภา แต้มแก้ว และ คุณภีมพล ฤกษ์พยัคฆ์
  3. คุณกมลพร ศิริโสภณ และ คุณนิลุบล ศิริโสภณ
  4. คุณอิทธิพล เพ็ชรศรีอุดม และ คุณนวรัตน์ เพ็ชร์ศรีอุดม
  5. คุณภราดา มหัทธนะสมบูรณ์ และ คุณกมลรส มหัทธนะสมบูรณ์
  6. คุณกิตติศักดิ์ ตันฤดี และ คุณณัฐพงศ์ ทีฆบรรณ
หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อและดำเนินการมอบรางวัล

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram