โหวตสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 ขอเชิญ "คนหนัง" ร่วมโหวตให้คะแนนกับภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ

การตัดสินรางวัล 'สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23' ใช้วิธีการตัดสินรางวัล 'R+O'

โหวตสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 ขอเชิญ "คนหนัง" ร่วมโหวตให้คะแนนกับภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ สำหรับท่านที่ได้รับ User & Pass ทางอีเมล์แล้ว สามารถเข้าไปโหวตลงคะแนน สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 ได้ที่

กติกาใหม่ของรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ที่เดิมถือคำตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด ปรับเป็นผลคะแนนต้องมาจาก 2 ฝ่าย นับคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 คิดจากผลโหวตของคนในวงการภาพยนตร์เป็นเกณฑ์ใหม่ในระบบ R + O  หรือ Referees System และ Open Vote ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mpc.or.th

วีดีโอ สาธิตการโหวต รางวัล สุพรรณหงส์

http://youtu.be/msAgvAs02nY   หากยังไม่ได้รับ อีเมล์ user & pass สามารถ ติดต่อทางสมาพันธ์ฯ ได้ที่เบอร์ 02-530-8030 , 086-536-7875 คุณศิริขวัญ หรือ admin@mpc.or.th  

กรรมการตัดสินในระบบ OPEN VOTE เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อร่วมตัดสินรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ "สุพรรณหงส์" ในระบบโหวตแบบใหม่ 

คุณสมบัติ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนตัดสินรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.1 เป็นผู้ที่มีวิชาชีพทางภาพยนตร์ เป็นผู้ที่ทำงานทางด้านภาพยนตร์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่เคยผ่านการทำงานทางด้านภาพยนตร์ขนาดยาวมาแล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง อีกทั้งยังเป็นผลงานที่เคยออกฉายในโรงภาพยนตร์มาแล้ว 1.2 เป็นผู้แสดง เป็นผู้แสดงนำ ผู้แสดงสบทบ หรือผู้แสดงที่มีบทพูด ที่เคยผ่านการทำงานทางด้านภาพยนตร์ขนาดยาวมาแล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง อีกทั้งเป็นผลงานที่เคยออกฉายในโรงภาพยนตร์มาแล้ว 1.3 เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ใน END CREDIT "ผู้ที่ทำงานทางด้านภาพยนตร์" หรือ "ผู้แสดง" จะต้องมีชื่ออยู่ใน End Credit ของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ        จึงจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ลงคะแนน 1.4 เป็นผู้ที่เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหรือได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ของสมาพันธ์ฯ ในปีก่อนหน้า       จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยอัตโนมัติ 1.5 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาทิ สื่อมวลชน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์ ผู้ฝึกสอนการแสดง นักพากย์เสียง นักออกแบบทรงผม สไตล์ลิสต์ ดีไซเนอร์ ฯลฯ -​ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณูปการ และทำประโยชน์ต่อวงการบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์​ 1.6 เป็นผู้ที่สนใจทางด้านภาพยนตร์ เป็นบุคคลที่มีความสนใจต่องวงการภาพยนตร์ หรือแม้แต่ผู้ที่นิยมการชมภาพยนตร์ รวมถึงผู้ที่นิยมการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในอินเตอร์เน็ต หรือ บล็อคเกอร์ต่างๆเป็นต้น ข้อ1.5 และ 1.6 จะทำการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แต่งตั้งขึ้น      หากผู้มีคุณสมบัติข้างต้นไม่ได้รับชื่อและรหัสผ่าน(User & Password)เพื่อลงทะเบียนที่หน้าจอเว็บไซต์www.mpc.or.th ให้แจ้งมาที่เบอร์ 02-530-8030-1 ติดต่อคุณศิริขวัญ และส่งข้อมูลหลักฐานยืนยันคุณสมบัติได้ที่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 1213/334 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ (ซอย 21) ถนนศรีวรา         แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 2. คุณสมบัติของภาพยนตร์เข้าร่วมประกวดรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” เป็นภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31ธันวาคม ของแต่ละปี โดยต้องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ชั้น 1 ต่อเนื่อง อย่างน้อย 7 วันขึ้นไป เกณฑ์วิธีการให้ลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจากสาขาอาชีพต่างๆ สำหรับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์
  1. 1.      รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทุกคน สามารถลงคะแนนให้กับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  1. 2.      รางวัลอื่นๆ (ที่ไม่ใช่รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)
การลงคะแนนเพื่อค้นหาผู้เข้าชิง 5 ชื่อ สุดท้ายสำหรับรางวัลในแต่ละสาขาจะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และหน้าที่ของผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนว่าได้ทำงานหรือเคยทางด้านนั้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 2.1  กลุ่มภาพ ประกอบด้วยผู้ที่ทำงานหรือมีหน้าที่ถ่ายภาพ  และ การออกแบบภาพพิเศษ ( CG ) ผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้สามารถลงคะแนนเพื่อนำเสนอ 5 ชื่อเข้าชิงของ 2 รางวัลคือ -รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม -รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม จากนั้นเมื่อถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ จะประกาศ 5 ชื่อเข้าชิงที่ได้คะแนนสูงสุด ให้ผู้มีสิทธิ์ทุกกลุ่มร่วมกันลงคะแนนเลือกผู้ชนะสุดท้าย 2.2 กลุ่มเสียง ประกอบด้วย ผู้ทำงานหรือเคยมีหน้าที่บันทึกเสียง ผู้ผสมเสียง ผู้ตัดต่อเสียง ผู้มิกซ์เสียง ผู้ทำดนตรีประกอบ ผู้ทำเพลงประกอบ และ ผู้ออกแบบเสียงพิเศษ ผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้สามารถลงคะแนนเพื่อนำเสนอ 5 ชื่อเข้าชิงของ 3 รางวัลคือ -รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม -รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม -รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากนั้นเมื่อถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ จะประกาศ 5 ชื่อเข้าชิงที่ได้คะแนนสูงสุด ให้ผู้มีสิทธิ์ทุกกลุ่มร่วมกันลงคะแนนเลือกผู้ชนะสุดท้าย 2.3 กลุ่มศิลป์ ประกอบด้วย ผู้ทำงานหรือเคยมีหน้าที่ทำฉาก ผู้หาพร็อบ ผู้ออกแบบและดูแลงานด้านศิลป์ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้แต่งหน้าเมคอัพ อาร์ตติส ผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้สามารถลงคะแนนเพื่อนำเสนอ 5 ชื่อเข้าชิงของ 3 รางวัลคือ -รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม -รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม -รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม จากนั้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ จะประกาศ 5 ชื่อเข้าชิงที่ได้ลงคะแนนสูงสุด ให้ผู้มีสิทธิ์จากทุกกลุ่มร่วมกันลงคะแนนเลือกผู้ชนะสุดท้าย 2.4 กลุ่มบทและการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย ผู้ทำงานหรือเคยมีหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ ผู้คิดเรื่อง ผู้ขัดเกลาบท ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์     ผู้ตัดต่อ ผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้สามารถลงคะแนนเพื่อนำเสนอ 5 ชื่อเข้าชิงของ 3 รางวัลคือ -บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม จากนั้นเมื่อถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ จะประกาศ 5 ชื่อเข้าชิงที่ได้คะแนนสูงสุด ให้ผู้มีสิทธิ์จากทุกกลุ่ม ร่วมกันลงคะแนนเลือกผู้ชนะสุดท้าย  2.5 กลุ่มผู้ควบคุมงานสร้างและกำกับ ประกอบด้วยผู้เป็นผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ควบคุมงานสร้าง ผู้ควบคุมการผลิต               (Line Producer ,Executive Producer, Producer Director) กลุ่มนี้สามารถลงคะแนนได้ทุกรางวัล 2.6  กลุ่มผู้แสดง ประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่หรือผู้เคยทำหน้าที่ นักแสดงนำ นักแสดงสมทบ นักแสดงที่มีบทพูด กลุ่มนี้สามารถลงคะแนนเพื่อนำเสนอ 5 ชื่อเข้าชิงของ 4 รางวัลคือ -ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม -ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม -ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม -ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากนั้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ จะประกาศ 5 ชื่อเข้าชิงที่ได้คะแนนสูงสุด ให้ผู้มีสิทธิ์จากทุกกลุ่มร่วมกันลงคะแนนเลือกผู้ชนะสุดท้าย หมายเหตุ : (A)  เปิดให้ลงคะแนนรอบแรกเพื่อให้บุคลากรในกลุ่มต่างๆได้ร่วมกันโหวตชื่อได้คนละ 5 ชื่อ ที่สมควรได้เข้าชิงรางวัลจะมีระยะเวลา 25 วัน โดยเปิดให้ส่งผลได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.   ของวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2557 (B)  การเปิดให้ลงคะแนนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนโหวตผู้ชนะสุดท้ายในแต่ละสาขา จะมีระยะ     เวลา 17 วัน โดยเปิดให้ส่งผลได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (C)  การส่งมอบผลการลงคะแนน เลือกผู้ชนะสุดท้ายทุกสาขาจะดำเนินการในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการที่จะเป็น  สักขีพยานตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนโหวต และจะเป็นผู้รับมอบผลคะแนนลับมาจัดทำซองประกาศผล โดยมีหน้าที่รักษาความลับอย่างเข้มงวด  

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram