ลูกค้า True ID ชม ภาพยนตร์ เฮ้ย! ลูกเพ่ฯ 69 บาท (12-18 พ.ย. 63)

 

True ให้ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “เฮ้ย! ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ” ราคา 69 บาท
จาก Application True ID ในรูปแบบกดรับ QR Code
แล้วไปสแกนรับสิทธิ์ที่ตู้ E-Ticket หรือใช้ซื้อตั๋วจากบน Application Major Cineplex

ระยะเวลา: 12-18 พ.ย. 63 เท่านั้น

จำนวน: 20,000 สิทธิ์

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “เฮ้ย! ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ” ราคา 69 บาท (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง)
  • สามารถนำ QR code ที่กดรับสิทธิ์จาก Application True ID มาซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ตู้ E-Ticket หรือบน Application Major Cineplex >สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ราคา 69 บาท/1 ที่นั่ง
  • สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ และระบบปกติเท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งพิเศษและโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษอื่นๆ ได้
  • ระยะเวลาตั้งแต่ 12-18 พ.ย. 63 เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน และจำกัด จำนวน 20,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ MOVIE DAY, STUDENT DAY หรืออื่น ๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกการทำรายการในทุกกรณี
  • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้บุคคลอื่น และไม่สามารถแลกเลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ กรณีตรวจสอบว่าเป็นรายการที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่ายลักษณะเป็นการทุจริตในทุกกรณี
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram