วิธีดูหนังจักรวาลมาร์เวล แบบเรียงตามไทม์ไลน์เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน-หลัง

 Marvel: The First Ten Years หนังสือรวมเรื่องราวตลอดทั้ง 10 ปีของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล
เรียงลำดับภาพยนตร์แต่ละเรื่องเอาไว้ดังนี้...

1943-1945: Captain America: The First Avengers

1995-1996 :  Captain Marvel

2010: Iron Man

2011: Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor

2012: The Avengers: Iron Man 3

2013: Thor: The Dark World

2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2

2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming

2016-2017: Doctor Strange

2017: Black Panther, Thor Ragnarok, Ant-man 2,Avengers: Infinity War

AVENGERS : ENDGAME

*** บางเหตุการณ์ภาพยนตร์มีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน ***

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram