ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตอบแบบสอบถาม ลุ้นตั๋วหนังฟรี

ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จากกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม
Amityarm5@xxxxx.com
N.nattyecon@xxxxx.com
mickeymania1984@xxxxx.com
nookea2410@xxxxx.com
nop_ofsoby@xxxxx.com
Yimyim--@xxxxx.com
phatcharin17@xxxxx.com
hm067325@xxxxx.com
bank_yib@xxxxx.com
superjoysj@xxxxx.com
ken1jung@xxxxx.com
glove_fiie@xxxxx.com
Pok_conan@xxxxx.com
mmaymill@xxxxx.com
nooaum03@xxxxx.com
Nututhi@xxxxx.com
Chanikan530310186@xxxxx.com
0832266@xxxxx.com
guynoncha@xxxxx.com
chailuk.juansang@xxxxx.com
Pirawan_kk@xxxxx.com
cuty_pop@xxxxx.com
pree230756@xxxxx.com
nita1617@xxxxx.com
pattanat_pat@xxxxx.com

ติดต่อ ขอรายละเอียดการรับรางวัล ได้ที่  Email : majorcineplex@windowslive.com โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้งชื่อกิจกรรมของรางวัล / ชื่อ-นามสกุล /  เบอร์โทร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาก่อนวันที่ 10 ก.พ. 59 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram