ได้ผู้ชนะแล้ว!! เทศกาล หาเรื่อง Story Pitching 2017 การประกวดไอเดียตั้งต้นเพื่อพัฒนาเรื่องและบทภาพยนตร์

ได้ผู้ชนะแล้ว!! เทศกาล หาเรื่อง Story Pitching 2017 การประกวดไอเดียตั้งต้นเพื่อพัฒนา
เรื่องและบทภาพยนตร์

 

 ดำเนินงานโดย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนโดย บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดไอเดียตั้งต้นเพื่อพัฒนาเรื่อง และ บทภาพยนตร์ จำนวน 3 รางวัล  โดยคัดเลือกจากผลงานจำนวน 888 ชิ้นจากบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 

พิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 รางวัล ได้แก่  1.นางสาวปภาวดี กิมกัว  อายุ 20  ปี จากมหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี, 2.วรกิต จิตรหมั่น อายุ 20 ปี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 3.นายปิยะวัฒน์ ศรีเวียง  อายุ 18 ปี จากโรงเรียน ร้อยเอ็ด วิทยาลัย รับมอบโล่รางวัลจาก ผ.ศ .พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ รับมอบเงินรางวัลจาก คุณจันทิมา เลียวศิริกุล กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารงานสร้าง บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์จำกัด  โดยมี ผ.ศ นวฤทธิ์ ฤทธิ์โยธี ผู้อำนวยการผลิตคณะละคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,ดร.พีรชัย  เกิดสินธุ์ คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ถ่ายภาพ

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram