ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด ปฐมบทแห่งรัชกาลที่ ๑๐

ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด ปฐมบทแห่งรัชกาลที่ ๑๐  ซึ่งได้นำเรื่องราวความรักที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำเสนอผ่านแนวคิด “รูปที่มีทุกบ้าน” สื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่ฝังอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดดังกล่าว  อีกทั้งยังได้ ทฤษฎี ณ พัทลุง วาทยกรชื่อดังระดับโลก มาเรียบเรียงเสียงประสาน ขับร้องนำโดย กิต-กิตตินันต์ ชินสำราญ และ ฝ้าย-ยุคลฉัตร เกษภาษา บรรเลงโดยวงดุริยยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กว่าร้อยชีวิต ร่วมด้วยคณะนักร้องประสานเสียงจากทีมเดอะ คอลลัส (The Callus) มาช่วยทำให้เพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram