ขั้นตอนการสมัครบัตร M Pass


• สามารถทำการสมัคร หรือขอเปิดใช้งานบัตร M Pass ได้ที่บูธ M GENERATION ในสาขาที่เปิดรับสมัคร (ขึ้นอยู่กับแพคเกจสมัคร) 

• ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ก่อนการสมัคร

• บัตรสมาชิก M Pass นี้ เป็น สิทธิ์เฉพาะบุคคล ผู้สมัคร เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือ โอนสิทธิ์นี้ ให้บุคคลอื่นใดได้ 

• กรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์ไม่ใช่สมาชิก M Pass หรือ ข้อมูลไม่ตรงตามบัตรประชาชน ของผู้สมัคร   บริษัทฯสามารถทำการยกเลิกสิทธิ์การใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถขอคืนเงินค่าแพคเกจที่ชำระแล้วได้ทุกกรณี

• สมาชิก 1 ท่าน สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตร M Pass ได้ 1 บัตร

• บัตรมีอายุการใช้งานโดยเริ่มตั้งแต่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

• สามารถใช้บัตร M Pass ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสมาชิกมีการชำระค่าสมาชิก ตามแพคเกจที่สมัคร และไม่สามารถขอคืนค่าสมาชิกได้ทุกกรณี

• สมาชิกต้องชำระค่าสมาชิก รายเดือน / รายปี ตามวันที่กำหนด หากชำระเงินล่าช้า บัตร M Pass จะถูกระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ  

• สมาชิกสามารถเลือกชำระค่าสมาชิก ได้หลายช่องทาง อาทิ ผ่านบัตรเดบิต / เครดิต , TURE Wallet , Internet bank 

หมายเหตุ การชำระผ่านบัตรเดบิต / เครดิต รองรับบัตรในระบบ visa / master เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram