3 คลิป มาใหม่ จากหนัง Prometheus

3 คลิป มาใหม่ จากหนัง Prometheus

Prometheus - Trailer K (ซับไทย)

http://youtu.be/Vig6RaHesQU

Prometheus - Origins Featurette (ซับไทย)

http://youtu.be/BQUtR6ORp_0

Prometheus - Creation Featurette (ซับไทย)

http://youtu.be/RGaObknTczA

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram