[ประกาศชื่อผู้โชคดี] ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Overdrive ผ่าน App. Major Movie Plus ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ รางวัลรถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25
ผู้โชคดีได้แก่ so_cutexxx@hotmail.com โทร. 091-004-0XXX
สาขา เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

รายชื่อสำรอง phasXXX@gmail.com โทร 089-139-6XXX
สาขา เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

รบกวนติดต่อยืนยันสิทธิ์ทาง Email: online@majorcineplex.com

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ของรางวัล รถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25 มูลค่า 94,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ และรับของรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อ (หากเกินกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และทีมงานขอสงวนสิทธิ์ติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำรอง เป็นลำดับถัดไป) และนัดรับของรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ เมเจอร์ฯ รัชโยธิน โดยจะมีการถ่ายภาพร่วมกัน
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเสียค่าภาษี 7% (จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น)
4. ผู้โชคดีได้รับรางวัล จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% (จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น)
5. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับรางวัล สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรชมภาพยนตร์ Overdrive สาขาและรอบที่ได้รับรางวัล
6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Overdrive ผ่าน App. Major Movie Plus ทุกที่นั่ง
ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2560 ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25
มูลค่า 94,900 บาท จำนวน 1 รางวัล


ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 8 กันยายน 2560

>> ดาวน์โหลด App. Major Movie Plus คลิกที่นี่ <<

(กรุณาเก็บหลักฐานการซื้อตั๋วไว้ เพื่อรักษาสิทธิ์กรณีได้รับรางวัล)

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram