ภาพการจัดกิจกรรม Movie University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดกิจกรรม Movie University ตึก อ.ม.ช. มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วันที่ 19 กรกฏาคม 2556

  1. ในงาน จัดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาร่วมงาน เกี่ยวกับ
  2. แจกบัตร M-gen student LAM ให้กับนักศึกษา
  3. แจกใบปลิว และแผ่นพับต่างๆ เกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายบัตร
  4. ขายบัตร advance ภาพยนตร์เกาหลี
  5. ขายป๊อปคอร์น Zip Lock ราคาพิเศษ
  6. เล่นเกม/ ตอบคำถาม/ แสดง APP หรือ line ในโทรศัพท์เพื่อ
  7. รับของที่ละรึกจากภาพยนตร์

พิธีกร ประชาสัมพันธ์และเล่นเกม แจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมงาน

แจกป๊อปคอร์นเชียร์ชิม และแผ่นพับสื่อต่างๆ ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram