ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สมาชิก M GEN รับรางวัล รถมอเตอร์ไซด์ VESPA

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สมาชิก M GEN ดูหนังทุกเรื่อง
ลุ้นรับ รถมอเตอร์ไซด์ VESPA รวม 3 คัน มูลค่ากว่า 300,000 บาท

 

 

ผู้โชคดีได้แก่

CHALIT CHAIYAPHUM                                      08639463XX
Patcharee Wongjariyagunchon                    08501802XX
Chaiyan Limsumrikul                                      08622620XX

เงื่อนไข

  • สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัล 1 รางวัล
  • ผู้ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเข้าไปเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สำรองเพื่อทดแทนในกรณีผู้ที่ได้รับ รางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่มารับของรางวัลในเวลาที่กำหนดไว้
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้อง ชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้ ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และหมายเลขบัตร M GEN ที่ส่งลงทะเบียน
  • พนักงานในเครือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล การจับรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram