สมาชิก M GEN แลกรับบัตรคอนเสิร์ต MOVIE ON THE BEACH

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M GENERATION
แลกบัตรคอนเสิร์ต MOVIE ON THE BEACH

 

รายละเอียด

คะแนน MGEN 200 คะแนน แลกบัตรคอนเสิร์ต MOVIE ON THE BEACH มูลค่า 1,500 บาท 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
(แสดงในวันที่ 28 มี.ค. 58 @ ร้านปลาทู ริมชายหาดชะอำ)

เงื่อนไข

• นำบัตรสมาชิก M GEN พร้อมบัตรประชาชน ติดต่อแลกของรางวัลได้ที่บูธ M GENERATION เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ
• บัตรสมาชิก M GENERATION ทุกประเภท สามารถเข้าร่วมรายการแลกของรางวัลได้ โดยจะต้องมีคะแนนครบตามเงื่อนไข ไม่สามารถนำบัตรอื่นมารวมคะแนนได้
• ของรางวัลมีจำนวนจำกัด (รางวัลรวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ) สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารการแลกรางวัลก่อนมีสิทธิ์ก่อน โปรดตรวจสอบจำนวนของรางวัลได้ที่บูธ M GEN ก่อนแลกทุกครั้ง
• บัตรคอนเสิร์ตนี้ ลูกค้าต้องมารับที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เท่านั้น! (วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558)
• ผู้ที่ทำการแลกของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ของรางวัลที่ทำการแลกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ระยะเวลา

13 - 27 มีนาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี(เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ)

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram