สมาชิก M Gen Cash เติมเงิน สูงสุด รับฟรี Apple watch

Paragon Cineplex M Gen Cash Top Spender

สมาชิกบัตร M Gen Cash ที่มียอดเติมเงินที่สาขา พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สูงสุดลำดับที่ 1 รับฟรีทันที Apple watch พร้อม ibacks watchband collection มูลค่า 35,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไข
• ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนบัตรในส่วน M Cash แล้วเท่านั้น
• สำหรับสมาชิกที่เติมเงินบัตร เฉพาะที่สาขาพารากอน ซีนีแพล็กซ์ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เท่านั้น
• สมาชิกที่มียอดเติมเงินบัตร M GEN CASH สูงสุดลำดับที่ 1 เป็นผุ้ได้รับรางวัล
• สงวนสิทธิ์การนับจำนวนยอดเติมเงินสำหรับกิจกรรมแลกรับรางวัลนี้ (กรณีมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง)
• ทำการตรวจสอบหาผู้โชคดีและประกาศผลในวันที 15 พฤศจิกายน 2558
• ผู้โชคดีรับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ลูกค้าต้องเก็บตั๋วหนังทุกเรื่อง และนำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อทำการขอรับของรางวัล
• ลูกค้าที่ทำการยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลต้องรอกการตรวจสอบความถูกต้องจากระบบภายใน 1 สัปดาห์
• ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด


ระยะเวลา : 16 กันยายน  – 30 ตุลาคม 2558
ประกาศผลในวันที 15 พฤศจิกายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram