สมาชิก MGEN แลกของรางวัลจากภาพยนตร์ Ant-Man

 

รายละเอียดของรางวัล

● เสื้อยืด ANT-MAN มูลค่า 499 บาท แลกรับที่ 200 คะแนน จำนวน 200 รางวัล
● หมวก ANT-MAN  มูลค่า 350 บาท แลกรับที่ 150 คะแนน จำนวน 100 รางวัล

 

เงื่อนไขการแลกของรางวัล

● นำบัตรสมาชิก M GEN พร้อมบัตรประชาชน และบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man ติดต่อแลกของรางวัลได้ที่บูธ M GENทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย
● บัตรสมาชิก M GEN ทุกประเภท สามารถเข้าร่วมรายการแลกของรางวัลได้ โดยจะต้องมีคะแนนครบตามเงื่อนไข ไม่สามารถนำบัตรอื่นมารวมคะแนนได้
● ของรางวัลมีจำนวนจำกัด (รางวัลรวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ) สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารการแลกรางวัลก่อนมีสิทธิ์ก่อน โปรดตรวจสอบจำนวนของรางวัลได้ที่บูธ M GEN ก่อนแลกทุกครั้ง
● สำหรับของรางวัลบางประเภท สงวนสิทธิ์การแลก สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้ประเภทละ 1 รางวัล เท่านั้น
● สำหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารแลกของรางวัลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้งเพื่อให้มารับของรางวัล
● ผู้ที่ทำการแลกของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุก กรณี
● พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
● ของรางวัลที่ทำการแลกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ระยะเวลา : เริ่มแลกได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป


สาขาที่ร่วมรายการ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram