ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy Tab 10.1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy Tab 10.1 มูลค่ารางวัลละ 18,900 บาท จากโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาเมกา ซีนีเพล็กซ์

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
No ชื่อ โทร.
1 คุณเธียรชัย คำแก้ว 084-194-XXXX
2 คุณทิพสิณี แก้วสี 081-372-XXXX
3 คุณรณพร เลิศคณาทรัพย์ 084-426-XXXX
4 คุณอรุณี เริ่มค้า 081-330-XXXX
5 คุณอัจฉริยา สังข์ตรีเศียร 082-557-XXXX
 
ผู้โชคดีกรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาติดต่อเพื่อรับของรางวัล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ คุณยิ้ว ฝ่ายการตลาด เมเจอร์ รัชโยธิน ชั้น M ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. – 10 ส.ค.55 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 14.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่มารับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram