ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ฯ สหไทย สุราษฎร์ธานี

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สหไทย สุราษฎร์ธานี
ดูหนังฟรี จำนวน 
700 ที่นั่ง
 

เงื่อนไข

  • เพียงแสดง Application Major Movie Plus ที่จุดลงทะเบียน
  • บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น  

ระยะเวลา : 16 - 22 กรกฎาคม 2558
สาขาที่ร่วมรายการ : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สหไทย สุราษฎร์ธานี

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram