ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ฯ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ฉลองเปิดสาขาใหม่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ดูหนังฟรี จำนวน 700 ที่นั่ง

 

 

เงื่อนไข

บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ระยะเวลา

27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram