ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ฯ บิ๊กซี น่าน

ฉลองเปิดสาขาใหม่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี น่าน
ดูหนังฟรี จำนวน 400 ที่นั่ง

 

เงื่อนไข

บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี น่าน

ระยะเวลา

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี น่าน
 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram