นักเรียน นักศึกษา รับสิทธิ์สมัคร หรือ ต่ออายุบัตร M GEN Student เพียง 50 บาท (จากปกติ 100 บาท)

 
4-7 พฤษภาคมนี้ นักเรียน นักศึกษา รับสิทธิ์พิเศษ 
สมัครหรือต่ออายุบัตร M GEN Student เพียง 50 บาท (จากปกติ 100 บาท)
 
เงื่อนไข
-สำหรับสมัคร หรือต่ออายุบัตรสมาชิก M GEN student เท่านั้น
-สามารถรับสิทธิ์ราคาพิเศษได้ตั้งแต่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram