สมาชิก M GEN สมัครหรือต่ออายุบัตร ในราคาพิเศษ 50 บาท

สมาชิก M GEN สมัครหรือต่ออายุบัตร M GEN Regular หรือ M GEN IMAX

ในราคาพิเศษ 50 บาท (จากปกติ 150 บาท)

 

 

เงื่อนไข

- สมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุ สำหรับบัตร M GEN Regular หรือ M GEN IMAX เท่านั้น ในราคา 50 บาท          

- ลูกค้าต้องแสดงบัตรพนักงาน เพื่อรับสิทธิ์

- สำหรับวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram