[ประกาศผู้โชคดี] M GEN Platinum Rewards ลุ้น Scomadi Scooter ที่ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์

ประกาศชื่อผู้โชคดี รับรถ Scomadi Premium Classic Scooter 

จาก M GEN PLATINUM REWARDS

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับของรางวัล ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
2. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
3. เงื่อนไขการรับของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram