ภาพบรรยากาศงานประชาสัมพันธ์ บัตรสมาชิก M Gen Freedom สำหรับชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เนื่องจากในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีการจัดงานประชุมประจำเดือนของทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ช่วงเวลา 09:00 น. – 12:00 น.  ซึ่งทางเมเจอร์จะเข้าไปร่วมกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรสมาชิก M Gen Freedom อีกด้วย

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram