5 ธันวาคม ส่งมอบความสุข สมัครสมาชิก M GEN Free และ M GEN Freedom ดูหนังฟรี!

ระยะเวลา : 5 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษการสมัครและต่ออายุ ฟรี สำหรับ M GEN ทุกคลับ
  • สิทธิ์ดูหนังฟรี สำหรับ M GEN Freedom (ผู้ชาย) เท่านั้น โดยสามารถชมภาพยนตร์ได้ในระบบปกติ ที่นั่งปกติ 1คน/1 สิทธิ์
  • สำหรับสมาชิก M GEN Freedom ที่สมัครหรือต่ออายุใหม่ จะสามารถใช้สิทธิ์ดูหนังฟรี ได้หลังจากทำรายการออกบัตรแล้ว 20 นาที
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram