แจ้งโปรโมชั่น สมาชิก M GEN ที่ได้รับ E-Mail ชม Star wars : The Rise of sky walker ตามกำหนดรับตั๋วหนัง ป๊อบคอร์น และ เครื่องดื่ม ฟรี

สมาชิก M GEN ที่ได้รับ E-Mail ชม Star wars : The Rise of sky walker
ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 62

  • ครบ 4 ที่นั่ง รับฟรี ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง และ น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
  • ครบ 6 ที่นั่ง รับฟรี ตั๋วหนัง 1 ใบ, ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง และ น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

สถานที่ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลา : 19-25  ธันวาคม 2562

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M GEN ที่ได้รับการสุ่มเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ E-Mail เท่านั้น
  • ชมภาพยนตร์ Star wars : The Rise of sky walker  ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 62 ครบ 4 ที่นั่ง รับฟรี ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง และ น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว  และ สำหรับสมาชิกที่ชมครบ 6 ที่นั่ง รับฟรี ตั๋วหนัง 1 ใบ, ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง และ น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
  • สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2563 โดยสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี (ที่นั่งปกติ) สามารถใช้ได้ที่ตู้ E-Ticket โดยรูดบัตรสมาชิก และ แสดงบัตรสมาชิก M GEN ที่จุดจำหน่าย ป๊อบคอร์นสำหรับการรับเครื่องดื่ม และ ป๊อบคอร์น
  • สมาชิก 1 คน/1สิทธิ์ 
  • ตั๋วหนังที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 บาท รวมถึงการใช้ Gift  Voucher, Gift Card, บัตร Complimentary, Gold Card, Platinum Card ที่จ่ายภาษีและค่าบริการ หรือ ส่วนต่างในการ Upgrade ที่นั่ง/ระบบฉาย ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ 
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram