สมัครบัตร M GEN จาก CU NEX Application เพียง 20 บาท

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1-30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข
• สิทธิ์สมัคร M GEN ราคาพิเศษ ลูกค้าต้องนำบาร์โค้ตจาก CU NEX Application มาแสดงต่อพนักงานเพื่อยิงบาร์โค้ต จึงจะได้รับสิทธิ์สมัครในราคา 20 บาท
• สิทธิ์รับป๊อบคอร์นฟรี  ลูกค้าต้องนำบาร์โค้ตจาก CU NEX Application มาแสดงต่อพนักงานที่จุดจำหน่าย ป๊อบคอร์น เพื่อยิงบาร์โค้ต จึงจะได้รับสิทธิ์
• สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อ โปรโมชั่น
• สมาชิก CU NEX ใช้สิทธิ์ได้  1 สิทธิ์ / คน / เครื่อง
• สามารถใช้สิทธิ์สมัครราคาพิเศษได้ที่ Booth M GEN ทุกสาขาทั่วประเทศ
• สามารถใช้สิทธิ์ รับป๊อบคอร์นฟรี ได้ที่จุดจำหน่าย ป๊อบคอร์น ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน จึงจะใช้สิทธิ์ได้ สงวนสิทธิ์การถ่ายภายจากหน้าจอ
• ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram