ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ฯ โลตัส ขอนแก่น

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ขอนแก่น ประตูน้ำ
ดูหนังฟรี จำนวน 500 ที่นั่ง

เงื่อนไข

● เพียงแสดง Application Major Movie Plus ที่จุดลงทะเบียน
● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น

ระยะเวลา : 15 - 19 ตุลาคม 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ขอนแก่น ประตูน้ำ

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram