ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ LEGO SET : MARVEL SUPER HERO AVENGERS FACE OFF AND AVENGERS GOOD GUY FLYER

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ  LEGO SET : MARVEL SUPER HERO AVENGERS FACE OFF AND AVENGERS GOOD GUY FLYER (จำนวน 20 รางวัล) ผ่านกิจกรรมตอบคำถามผ่าน LINE ON AIR วันที่ 4 พ.ค. 61

 

รายชื่อผู้โชคดี

 1. สายสุนี พานิชสงเคราะห์
  083092XXXX panichsongkraw@hotmail.com
 2. สมาน โรจน์รุ่งมณี
  81811XXXX aprfbday@gmail.com
 3. นางสาวศิริวรรณ สมสุข
  081750XXXX winkwinknaka@gmail.com
 4. ปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล
  082327XXXX aeng31trombone@gmail.com
 5. วรวรรณ ภูศรี
  081810XXXX Mymintt.n.n@gmail.com
 6. นฤมล เสนาคม
  095504XXXX naruemonsoil1@gmail.com
 7. ณหทัย แก้วปัดชา
  096727XXXX nahatai123@hotmail.com
 8. ทิติการ์ วงศ์ลังกา
  081025XXXX wonglungkar@hotmail.com
 9. โกเศษฐ์ บุญวรพงศ์
  088791XXXX kondee782@hotmail.com
 10. ศักดิ์ดา ประสานรส    
  098828XXXX jojoemusic@hotmail.com
 11. รัชชา เชาวน์ศิริ     
  085055XXXX tikkynut@hotmail.com
 12. ธัญญะรัตน์ สุรกิจรุ่งโรจน์     
  094625XXXX thayarat_ying@hotmail.com
 13. ชุติมา กุศล                           
  085366XXXX dearpoom@gmail.com
 14. ฉวีรัตน์ สิทธินวล                
  084485XXXX aaiieyez.cs@gmail.com
 15. ปัญญา ภิสัชเพ็ญ                 
  081733XXXX avinkuga@hotmail.com
 16. เพชรรัช อุบลนุช               
  086105XXXX petcharat_ub@hotmail.com
 17. จิรานุวัฒน์ ผ่องศรีเพชร     
   097196XXXX cheesecake_vanilla@hotmail.com
 18. สุพัฒน์กิจ ประดิษฐงาน        
  086700XXXX  knot_11@hotmail.com
 19. สุธิชา ไทรฟ้า              
   089771XXXX not_aon@hotmail.com
 20. ฐานิตา มั่นคงพิทักษ์กุล           
  091786XXXX conancung_555@hotmail.com

 

ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน E-mail : online@majorcineplex.com  ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2561 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

1.ลูกค้าทำการส่งเอกสารผ่านทาง Email ดังนี้
           - สำเนาบัตรประชาชน
           - กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ สาขาที่ต้องการรับของรางวัล

2.เมื่อได้รับหลักฐานและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ทางสาขาภายใน 14 วันทำการ

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram