ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับ รางวัล รถยนตร์ โตโยต้า ALL NEW COROLLA ALTIS (ยุทธหัตถี)

ประกาศรางวัล ผู้โชคดี ที่ได้รับ รางวัล รถยนตร์ โตโยต้า ALL NEW COROLLA  ALTIS มูลค่า 829,000 บาท จาก โปรโมชั่น ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี

ร่วมลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ TOYOTA ALL NEW COROLLA ALTIS รุ่น 1.6 G มูลค่า 829,000 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี" ทุก 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้โชคดีได้แก่ คุณ ประพันธ์ บุญประคม จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา รังสิต เบอร์ โทรศัพท์ 080-10444xx

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  จึงขอเรียนแจ้งเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิดังนี้ เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรถยนตร์โตโยต้า
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มาในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด และค่าจดทะเบียน, ป้ายแดง, ประกันภัย และอุปกรณ์ตกแต่งโดยชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล
  • พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คณะกรรมการดำเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
  • สิทธิร่วมลุ้นและของรางวัลไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่น และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
  • หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
  • การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram