ห้าโปสเตอร์คาแร็คเตอร์และสองตัวอย่างมาใหม่จาก Jack the Giant Slayer - แจ็คผู้สยบยักษ์

ห้าโปสเตอร์คาแร็คเตอร์และสองตัวอย่างมาใหม่จาก Jack the Giant Slayer - แจ็คผู้สยบยักษ์

JACK THE GIANT SLAYER - International Trailers F3

http://youtu.be/Uo7n5FaEa4g

JACK THE GIANT SLAYER - International Trailers F4

http://youtu.be/BbcrF3ECpU8

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram