รอบพรีวิวเรื่อง Interstellar IMAX สาขาเชียงใหม่

ภาพยนตรร์อบพรีวีวเรื่อง Interstellar

สำหรับสื่อมวลชนและแขกรับเชิญชมก่อนใคร วันพธุ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ชั่น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ กิจ กรรม Talk show “ไขปริศนาหลุม ดา” โดย คุณป๋องแป๋ง แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก นิทรรศการหลุมดำและภาพถ่ายวัตถุในห้วงอวกาศลึก โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram