ช็อปสินค้าที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ ครบ 500 บาท รับคูปอง IMAX 4DX Buy 1 Get 1 Free

สำหรับลูกค้าที่ช็อปสินค้าภายในศูนย์การค้าครบทุก 500 บาท ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 23 มี.ค. 2559 รับคูปอง IMAX 4DX Buy 1 Get 1 Free 1 ใบ (จำกัดจำนวน 3,000 ใบตลอดกิจกรรม/สาขา)

*เงื่อนไขการสะสมใบเสร็จ
● ช้อปเฉพาะร้านค้าภายในโซนพลาซ่า เท่านั้น
● สามารถรวมใบเสร็จได้ และยื่นใบเสร็จต่อวัน ณ จุดแลกของสมนาคุณ
● ใบเสร็จที่นำมาสะสมยอดต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องและมีเลขที่ใบเสร็จ
● ไม่รวมใบเสร็จจากร้านค้า BU ได้แก่ Supersport, B2S, PowerBuy, OfficeMate, Topsmarket, Central Department Store
● ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าสาธารณูปโภคค่าบัตรเครดิตการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อหุ้นหรือกองทุน และการซื้อทองหรือเพชร
● คูปองมีอายุ : 1 ก.พ. – 23 มี.ค. 59  
● การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
● พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานร้านค้าภายในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7480 1555 หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

สาขาที่ร่วมรายการ : หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram