การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของนักศึกษาจิตวิทยาความมั่นคง


 

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง และทรงศักดิ์ สัตยาภักดีวงศ์ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ของนักศึกษาจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 114 โดยมี นำโชค โสมาภา ,ศลิษา เอี่ยมมะโนชญ์ และ ทัชชารตี ณ ระนองมาร่วมแข่งขันด้วย ที่บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ล พารากอน ซีนีเพล็กซ์

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram