มูลนิธิราชประชาสมาสัย จัดโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน

19/11/2012

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโบว์ลิ่งการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชาสมาสัย เป็นประทานในการเปิดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา พร้อมทั้งหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สยามพารากอน เมื่อวันก่อน


ความคิดเห็น

How to buy How to buy
ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น