ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Illy Barista Workshop with M GENERATION

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Illy Barista Workshop with M GENERATION  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ที่ POWER MALL 4FL. Siam Paragon

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram