ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรถจักรยานยนต์บิ๊กสกู๊ตเตอร์ SYM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมสนุกกับกิจกรรมภาพยนตร์เรื่อง สาระแน โอเซกไก ลุ้นรับรถจักรยานยนต์บิ๊กสกู๊ตเตอร์ จาก SYMจำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 423,500 บาท

รางวัลที่ 1     บิ๊กสกู๊ตเตอร์ รุ่น Maxsym 400i จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 209,000 บาท -    ด.ญ.กนกพร  สายแวว โทร.089-581-6XXX

รางวัลที่ 2     บิ๊กสกู๊ตเตอร์ รุ่น Fiddle Limited Edition จำนวน 5 รางวัลๆละ42, 900 บาท -    คุณวรณัณ  เลาหพงศ์สมบูรณ์ โทร.053-716XXX -    คุณธนพรรณ ทองสืบแสง โทร.090-437-6XXX -    คุณคมกริช พละศักดิ์ โทร.086-259-5XXX -    คุณสุธิดา จินดาพันธ์ โทร.083-948-6XXX -    คุณจิรกานต์ เดชพระ โทร.081-304-5XXX

รับรางวัล   วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการรับรางวัลที่ฝ่ายการตลาด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โทร.02-511-5427-36 ต่อ 514 (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 – 17.00 น. เท่านั้น) เงื่อนไขการรับรางวัล •    โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล •    ผู้โชคดีต้องชำระค่าจดทะเบียนและพรบ.รถจักรยานยนต์มูลค่า 1,000 บาทในวันรับรางวัล •    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) •    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram